Vest-Balkan har lenge vore er region kor nasjonale-, regionale- og stormaktsinteresser til tider har gått føre seg på valdelege og uføreseielege måtar. Fleire uløyste grensetvistar pregar området. Internasjonalt har Vest-Balkan blitt sett på som ein stad der prioritering av stabilitet og demokrati har komme i konflikt. Nyleg har likevel val i fleire av dei vestbaltiske landa vist at det er ei endring på gang. Denne presentasjonen av Albin Kurti presenterer eit perspektiv på Kosovo og denne utviklinga.

Albin Kurti er medlem av Kosovos forsamling og var statsministerkandidaten til opposisjonen ved parlamentsvalet i juni 2017 – eit val som resulterte i ein framleis uoppløst politisk situasjon. Han har lenge vore ein kritikar av både lokal og internasjonal leiing i Kosovo og ein tidlegare leiar av det største politiske partiet i landet, Lëvizja Vetëvendosje.

Ordstyrar er seniorrådgivar ved NUPI Karsten Friis.

Arrangementet er ein del av prosjektet "Noreg møter Europa".