Kvifor vel nokon å forlate høgreekstreme miljø? Forsking på valdeleg ekstremisme har i stor grad fokusert på å utforske radikaliseringsprosessar, mens det i mindre grad har blitt vigd merksemd mot lausrivinga frå valdeleg ekstremisme. I regi av Konsortiet for forsking på terrorisme of internasjonal kriminalitet og C-REX vil Peter Simi, University of Nebraska at Omaha, presentere nokre av hovudfunna ved forskingsprosjektet sitt.