Charlie Winter besøkjer NUPI og Konsortium for terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Presentasjonen hans er basert på omfattande datamateriale innsamla sidan 2014, og her gir Winter ei oversikt over korleis terrorgruppa IS i bruker strategisk kommunikasjon i operasjonane sine i dag. På seminaret identifiserer Winter kva bodskapar som er viktigast for terrororganisasjonen per no, og forklarer omgrepet ‘pre-emptive nostalgia' (forkjøp-nostalgi), eit tema som har prega IS' propaganda sidan midten av 2016.

Basert på dette avsluttar Winter med å skissere kva retning det er sannsynleg at IS bevegar seg i dei kommande månadene og åra.

Vi serverer lett lunsj frå 11.30. Det faglege programmet byrjar 12.00.