Samandraget av presentasjonen hans lyder som følgjer:

“How and why do international systems change over time? Using the phenomenon of empire as an illustration, this paper seeks to provide a partial answer to that fundamental question by examining the components constituting these systems. Synthesizing elements from network-relational analysis and practice theory, I argue that international systems are best thought of as being composed of multiple partially overlapping and interrelated hierarchical networks. These networks are made up of social blir tagt - as in classic network analysis - but also of specific repertoires of practice. Transformations in international systems happen through the reconfiguration of the networks composing these systems, both through shifts in social blir tagt and through changes in their practices. Empire provides a particularly illuminating window into the topic of historical systemic change, in part because a major driv of historical transformations has been the expansion of empires and their encounters with other heterogeneous polities across the globe. Using the practices of privateering and prize court politics in the Greater Caribbean as an example, I illustrate that point by showing how new world polities engaged with old world empires in the early nineteenth century and how such points of interaction at the margins contributed to the development of an increasingly global international system.”

Dette er det første seminaret i EMPRISE Speaker Series. Dei neste fire åra skal EMPRISE-prosjektet halde gjesteforelesingar og seminar om imperium, kaperar og sjømakt.

Jeppe Mulich er ein LSE-stipendiat ved Institutt for internasjonal historie, London School of Economics and Political Science. Hans forsking fokuserer på den globale historia til imperium og kolonial ekspansjon i det nittande hundreåret, spesielt i atlanterhavsverda og i Aust- og Søraust-Asia. Det meste av arbeidet hans omhandlar juridiske og politiske aspekt av denne historia, inkludert dei konstitutive eigenskapane til imperial praksis, trans-imperialistiske nettverk og regional integrasjon, hierarki og internasjonale ordrar, koloniale og postkoloniale byar og globalisering som eit historisk fenomen.

Dr. Mulich arbeider for tida med å skrive doktorgradsavhandlinga si inn i eit bokmanuskript, førebels med tittelen «Sea of Empires: Networks and Crossings in the Revolutionary Caribbean”.

Møteleiar er seniorforskar ved NUPI Benjamin de Carvalho.