Norsk-svensk forsvarssamarbeid har blitt fagna i festtalar og strateginotat, men har sjeldan vist seg på det nivået som ofte blir førespegla. Særleg industrisamarbeidet har vore lite vellykka.

Samtidig har Russlands intervensjon i Ukraina skapt ny uvisse i det Nordisk-baltiske området. Kan ein ny regional trusselsituasjon fungere som drivkraft for ei gjenoppliving av det norsk-svenske forsvarssamarbeidet?  

Dette skal Niklas Granholm og Torbjørn Svensgård diskutere.

Niklas Granholm er forskingsleiar for Avdelningen för försvarsanalys ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige.

Torbjørn Svensgård er administrerande direktør i Forsvars- og Sikkerhetsindustriens foreining (FSi).

Ordstyrar er Karsten Friis. Han er leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI.

Les også: Svensk-norsk forsvarssamarbeid: Nye moglegheiter?

Følg oss live her: