Et EU-medlemskap er hovedmålet for den serbiske regjeringens utenrikspolitikk. Statsminister Ana Brnabić sier at landet har hatt stor fremgang i prosessen mot EU-medlemskap, og at hun forventer at denne prosessen akselererer i årene som kommer som følge av nylig innførte reformer. Serbias anstrengelse og besluttsomhet på veien mot et medlemskap har blitt sett av EU og døren er åpen for Serbia – noe som også har blitt signallisert av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Ana Brnabić understreker at det er viktig å holde muligheten for EU-medlemskap åpen for alle landene på Balkan, også nå når EU står overfor store utfordringer: «EU er et prosjekt for fred og samarbeid. Prosjektet fullføres når landene på Balkan blir en del av EU. Det er dette som garanterer varig fred og gode fremtidsutsikter i regionen. Ved å koble sammen regionen gjennom handel, infrastruktur, digitalisering og utdanning vil det bygges et 18 millioner sterkt marked som tiltrekker seg investorer som kan gi god økonomisk velferd for alle. Med et mål om varig fred og velferd på Balkan, er Serbia forpliktet til å forbedre regionalt samarbeid og til å bane den europeiske veien sammen med sine naboer.»

Ana Brnabić tiltrådte statsministerrollen tidligere i år. Før dette tok hun en master i markedsføring ved Hull University i Storbritannia, og hun har mer enn ti års erfaring fra arbeid med internasjonale organisasjoner, utenlandske investorer, lokalt selvstyre og offentlig sektor i Serbia. Brnabićhar motatt flere priser for utviklingsprosjekter hun har jobbet med og for kampanjer rundt sosialt ansvarlig virksomhet og toleranse.

Ordstyrer er seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis.

Arrangementet er en del av seminarserien "Norge møter Europa".