Konflikten i Syria er inne i sitt sjette år. Den utviklet seg fra en revolusjonært oppstandelse mot Assad-regimet i mars 2011, til et landsomfattende opprør som satte regimelojale opp mot fragmenterte opposisjonsgrupper og militante jihadister. Parallellt med konfliktens eskalering har eksterne aktører blitt trukket inn - inkludert naboland og regionale makter. Vi har også sett stormaktpolitikkens tilbakekomst, med Russlands støtte til det syriske regimet gjennom sin bombekampanje, mens Vestens forsøk på å bevæpne den moderate opposisjonen har feilet.

Konflikten har medført en av de største og mest komplekse humanitære katastrofene siden andre verdenskrig. Over 400 000 mennesker har blitt drept, og mer enn halvparten av befolkningen har måttet flytte eller flykte - 6,6 millioner av dem i Syria, og 4,8 millioner til naboland. 13,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. 4,9 millioner er fanget i beleirede og vanskelig tilgjengelige områder. Situasjonen har satt konvensjonell humanitær hjelp på prøve, og avdekket ubehagelige sannheter om å hjelpe sivile i konflikter.

Dette NUPI-seminaret vil se på Syria-konflikten fra ulike perspektiver - fra geopolitiske krefter til humanitære konsekvenser og synspunkter fra syrere som flyktet fra krigen. Hva har Russlands og Vestens strategi i Syria vært? Hva har vært de politiske utfordringene i forhandlingene om tilgang til humanitær hjelp og beskyttelse av sivile? Hva tenker syrere om revolusjonen og utsiktene til fred i hjemlandet?