Var Putin's regime først ut med å omfamne populismen eller kan Moskva vente seg eit eige populistisk opprør?

Maxim Trudolyubov hevdar at det er ein feil å tru at eit autoritært regime veks organisk. På same måte som eit demokrati, må det fostrast opp og blir forsvart. Og akkurat som eit demokrati, blir det lett tatt for gitt av dei som drar nytte av det. For Trudolyubov er det russiske regimet eit slitent regime som no er tatt for gitt av Putins elitar og ei breiare befolkning.

3. desember besøkjer Maxim Trudolyubov NUPI for å snakke om dette emna. Han er redaktør for Vedomosti, seniorforskar ved Kennan Institute i Washington DC, skribent for New York Times og forfattar av boka The Tragedy of Property: Private Life and Ownership in the Russian State (2018).

Seniorforskar på NUPI Helge Blakkisrud leier arrangementet, og det blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: