Donald Trumps eskalerende handelskonflikt med Kina og angrepene på WTO har ført til at EU nå spiller en nøkkelrolle som anker og stabiliserende kraft i verdens handelssystem. Handels- og investeringsforholdet mellom EU og Kina ligger i kjernen av dette.

På den ene siden er EU en alliert av USA, en viktig handelspartner som samarbeider tett om saker som overkapasitet av stål, tvungen overføring av teknologi og industrielle subsidier i Kina.

På en annen side er EU på linje med Kina i forsvaret av WTO og i kritikken av Trumps stål- og aluminiumtoll og proteksjonisme. Handelsforbindelser mellom EU og Kina er også viktige for EFTA og Norge – blant annet med forhandlinger som skal pågå parallelt i oktober 2018 om en investeringsavtale mellom EU og Kina, og en frihandelsavtale mellom Norge og Kina.

På dette seminaret skal Maria Åsenius presentere EUs analyse og tilnærming i politikken for handel, investeringer og patentbeskyttelse (IPR) knyttet til Kina. Åsenius jobber som Head of Cabinet for EU Trade Commissioner Cecilia Malmström. Med utgangspunkt i sin sentrale posisjon i EUs handelspolitikk og EU-institusjoner, vil Åsenius dele kunnskap om viktige utviklinger og fremtidsutsikter i det komplekse og mangfoldige handelsforholdet mellom de to store aktørene i verdenshandelssystemet.

Seniorforsker på NUPI, Arne Melchior, leder seminaret.

PROGRAM:

  • 09.00-09.05: Introduksjon ved Arne Melchior
  • 09.05-09.15: China-Norway Trade Negotiations. Kommentar ved statssekretær Magnus Thue fra Nærings- og fiskeridepartementet
  • 09.15-09.45: EU-China trade relations. Presentasjon ved Maria Åsenuis
  • 09.45-10.30: Spørsmål fra salen og avslutning

Arrangementet er en del av en ny seminarserie med fokus på handelskrig, i regi av Senter for internasjonal økonomi og handel på NUPI. I denne serien ønsker vi å se på hva som ligger bak overskriftene, og bidra med dypere kunnskap om sentrale spørsmål knyttet til dagens konflikter i handelspolitikken. Neste seminar i serien er planlagt 22. november, og skal handle om statseide foretak i verdensøkonomien.

Bakgrunnsinformasjon:

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: