Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skaper nye utfordringer for internasjonale spørsmål. 'Cyber ​​everything' har store følger, blant annet for internasjonal fred og sikkerhet. Vi trenger en bedre forståelse av disse utfordringene og gode måter å håndtere dem på.

Flere og flere stater og ikke-statlige aktører utvikler og bruker nettkompetanse, hvilke regler gjelder for ansvarlig statsadferd i cyberspace? Hvordan kan vi skape tillit mellom stater til å ikke misbruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi? På hvilke nivåer må vi handle - globalt, regionalt, bilateralt? Og hvordan kan vi sørge for at IT-industrien, forskningen og det sivile samfunn tar sine respektive roller og ansvar?

Lederen av koordineringsstaben for Cyber ​​Policy i Tysklands utenriksdepartement, Karsten Geier, gjester NUPI ​​for en diskusjon om problemstillinger og prioriteringer rundt dette. Han ledet FNs Gruppe av regjeringseksperter på informasjon og kommunikasjon i sammenheng med internasjonal sikkerhet i 2016-2017. Karsten bidrar også med sin erfaring i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE), der han har vært aktivt engasjert siden 2003 i kompetansebygging på cyberområdet.

Foreleser i global sikkerhet på King's College London, Dr. Tim Stevens, og NUPI-forsker Lilly Pijnenburg Muller vil komme med kommentarer til Geiers presentasjon.

Ordstyrer er Niels Nagelhus Schia, koordinator for NUPIs Cyber Security Centre.