Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Myanmar – utfordringar og moglegheiter

FN Resident Coordinator og UNDP representant i Myanmar, Knut Østby, og forskarane Roman Vakulchuk og Kristian Stokke ser nærare på Myanmar - eit land med store politiske og økonomiske utfordringar.
22 mars 2018
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Asia
  • Engelsk

Rapporten “Myanmar: A Political Economy Analysis” blei publisert tidlegare i år, og på dette arrangementet presenterer Kristian Stokke og Roman Vakulchuk dei viktigaste funna frå denne. Kva er dei viktigaste politiske og økonomiske trendar og risiko for Myanmars framtidige utvikling? Myanmar kan i lang tid bli verande i ein overgangsstat med ei uviss framtid. Etter ein serie politiske og økonomiske liberaliseringsreformer frå 2011 og framover, er den politiske banen i landet framleis uklar, sjølv om det mest truverdige scenariet blir ein framleis sakte demokratiseringsprosess.

Knut Østby drøftar så den komplekse politiske situasjonen i Myanmar. Han vil sjå på den komplekse politiske situasjonen i landet, hovudutfordringane med fredsprosessen, demokratisk endring, og økonomiske endringar og respons til krisa i delstaten Rakhine. Han vil fokusere på rolla som internasjonale aktørar speler i Myanmar, inkludert FN, og deira bidrag til endringsprosessen.

Det vil også vere mogleg for publikum å stille spørsmål.

Ordstyrar er NUPI-forskar Indra Øverland.

Knut Østby har lang erfaring med utvikling, menneskerettar og humanitære saker frå 17 land og har fungert som FNs Resident Coordinator i meir enn 11 år, inkludert i Timor Leste sidan 2013. Før det var han FNs Resident Coordinator i Fiji og ni andre Stillehavsland, og før det i Iran.

Kristian Stokke er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hans forskingsinteresser er politisk geografi med fokus på demokratisering og konfliktransformasjon i utviklingsland. Stokke forskar spesielt på rolla til sivilsamfunnsorganisasjonar og sosiale rørslers rolle i forhold til reell demokratisering og fred. Hans empiriske fokus er på Burma/Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Nepal og Sør Afrika.

Roman Vakulchuk er seniorforskar ved NUPI. Hans viktigaste geografiske spesialisering er land i Sentral-Asia og Søraust-Asia, inkludert Myanmar. Han publiserer om økonomisk overgang og integrasjon, klimaendringar, handel, infrastruktur og transport, næringsliv og næringsliv, og dessutan statskapitalisme i framveksande marknader.

Indra Øverland er forskar 1 og leiar av energiprogrammet ved NUPI. Han byrja å jobbe med Søraust-Asia som student i 1992, og har sidan jobba som ein langsiktig politisk observatør i Kambodsja og gjort feltbasert forsking i Indonesia og Myanmar. Han var også ansvarleg for NUPIs del av prosjektet ASEAN Energy Market Integration, utført i samarbeid med Chulalongkorn University og andre partnarar i regionen.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal.

Talere

Knut Østby
UN Resident and Humanitarian Coordinator and UNDP representative in Myanmar
Kristian Stokke
Professor, UiO
Roman Vakulchuk
Seniorforsker, Leder for forskningsgruppen for klima og energi

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Myanmar: A Political Economy Analysis

Myanmar may for a long time remain in a transitional state with an uncertain future. After a series of political and economic liberalization reforms from 2011 onwards, Myanmar’s political trajectory remains open-ended, although the most plausible scenario remains a continued slow democratization process. The democratic opening has been driven largely by the interest of the military rulers in changing Myanmar’s relations with Western states and thereby gaining leverage vis-à-vis China. Continued military influence, persistent capacity problems in political parties and parliamentary politics, weak channels of political representation and limited administrative capacity give rise to critical questions about the substance of democratization and economic development in Myanmar. The country’s informal economy is one of the largest in the world and is upheld by informal elite pacts that were formed in the military era, often involving high-ranking officers and crony companies. Along with a high level of corruption and lack of redistributive mechanisms the continuing cronyism hinders inclusive growth. If these economic structures persist, social and ethnic conflicts may intensify and progress towards further democratization stall. Despite this, foreign direct investments in resource extraction and other sectors have been on the rise since 2011 and are likely to continue. Myanmar is also ranked as the world’s second-most vulnerable country to climate change. The government needs a better understanding of climate change and its effects – both its direct impacts on Myanmar and its indirect impacts via neighbouring countries such as Bangladesh. As Myanmar remains at a crossroads, smart external assistance may have greater long-term impact in Myanmar than in other recipient countries where the situation is less volatile. However, donors may also become increasingly frustrated and reduce their assistance because of the ongoing Rohingya crisis and because of the limited local capacity to absorb international assistance.

  • Økonomisk vekst
  • Utviklingspolitikk
  • Økonomisk vekst
  • Utviklingspolitikk
22 mars 2018
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Asia
  • Engelsk