Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

The New Politics of Development: Fragility, Taxation and State-building

Skattjakt-nettverket inviterer til ein to-dagerskonferanse om skatt og statsbygning i sårbare statar.
06 november 2018
19:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Forskningsparken, Oslo
Seminar

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Afrika
  • Engelsk

Trass i store førekomstar av naturressursar, slit mange av verdas fattigaste og mest konfliktutsette statar med manglande kapasitet til å sikre sine innbyggjarars basisbehov som tryggleik, helsetilbod og utdanning. Utan skatteinntekter vil ein aldri klare å byggje opp ein slik kapasitet. Effektiv skattelegging og handtering av naturressursar er dermed ein nøkkel i å utvikle berekraftige statar og samfunn. I sårbare statar med vedvarande høgt konfliktnivå og lite samla kontroll over område er likevel dette svært vanskeleg.

HØYR OGSÅ: TaxCast: Skatt - den mest verdifulle ressursen i verda?

Kva kan sårbare statar lære frå utviklingsland som har klart å auke skatteinngangen og utvikle statskapasiteten? Korleis kan statar byggje dei nødvendige institusjonane som kombinerer makt og tvang med legitimitet? Og korleis kan donorar bidra i ein slik prosess? Før blei ofte kunnskap frå det globale nord lært vekk til det globale sør, men vi ønskjer derimot å skape ei plattform der vi spør kva land i sør kan lære av kvarandre. Denne konferansen skal derfor vere eit forum kor internasjonale forskarar og næringslivsaktørar frå land som Irak, Somalia, Kenya, Mali, Burkina Faso, Afghanistan, og Sør-Afrika kjem saman for å diskutere desse spørsmåla.

Konferansen er arrangert av Skattjakt-nettverket beståande av CMI, NUPI og Tax Justice Network - Noreg, og konferansen vil finne stad i Oslo frå 7. til 9. november 2018. Fellesrådet for Afrika er medarrangør for filmframsyninga og den følgjande paneldebatten på Litteraturhuset, 7. november. 

Onsdag 7. november

14.00-15.30

Boklansering: "Taxing Africa: Coercion, Reform and Development" av Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD) og Mick Moore (IDs/ICTD).

 

Ordstyrar: Merima Ali (CMI, Syracuse University )

 

Discussant: Arvinn Gadgil (MFA, Norway)

 

Stad: NUPI

18.00-19.00

Visning av dokumentarfilmen "Code Miniar – Conflict and mineral resources in DR Congo" av Bodil Furu

 

Velkomsttale: Morten Bøås (NUPI) og Johan N. Hermstad (Fellesrådet for Africa)

 

Stad: Amalie Skram, Litteraturhuset

19.00-20.00

Paneldiskusjon leidde av Morten Bøås med Bodil Furu, Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo), Randi Solhjell (Politihøgskolen), og Gunnell Sandanger (Regnskogfondet).

 

Stad: Amalie Skram, Litteraturhuset

Torsdag 8. november

Stad: Forum, Forskningsparken

08.30-09.00

Kaffi og registrering

09.00-09.35

Opningstalar

 

Morten Bøås (NUPI)

 

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H)

 

Bjørn Tore Kjellemo (RCN)

09.35-10.45

Keynote address: Mick Moore (IDs)

 

Ordstyrar: Fredrik Aksnes (Norwegian Tax Administration)

 

Q&A

10.45-11.00

Kaffipause

11.00-12.30

Del 1: Taxation and state building: Lessons for fragile states

 

Ordstyrar: Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

 

Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)

 

Attiya Waris (University of Nairobi)

 

Jonathan Weigel (LSE)

 

Olav Lundstøl (Norad)

 

Q&A

12.30-13.30

Lunsj

13.30-15.00

Del 2: Challenges for fragile states: getting the basics right

 

Ordstyrar: Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

 

Morten Bøås (NUPI)

 

Abdoul Wahab Cissé (ARGA, Senegal)

 

Dlawer Ala'Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

 

Merima Ali (CMI & Syracuse University )

15.00-15.15

Kaffipause

15.15-16.45

Paneldebatt: Natural resources: from resource curse to development

 

Ordstyrar: Kendra Dupuy (PRIO/CMI)

 

Elise Must (Hydro, Norway)

 

Tony Addison (WIDER-UNU, Finland)

 

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

 

Alexandra Readhead (International Taxation and Extractive Industries Consultant)

19.00

Konferansemiddag. Send påmelding til jubb@nupi.no.

 

Stad: Louise Restaurant & Bar

Fredag 9. november

Stad: Forum, Forskningsparken

08.45-09.00

Kaffi

09.00-11.00

Del 3: Taxation and revenue mobilisation from below: Perspectives from civil society and the private sector

 

Ordstyrar: Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN, Noreg)

 

Elisabeth Eide (Oslomet)

 

Benedict Doh (TJN Africa, Kenya)

 

Sarajuddin Isar (AREU/SOAS)

 

Erlend Bjørtvedt (Telenor Group)

11.00-11.15

Kaffipause

11.15-13.00

Del 4: Non-state tax actors in fragile states

 

Ordstyrar og discussant: Kevin Dunn (Hobart and William Smith Colleges)

 

Morten Bøås (NUPI)

 

Dlawer Ala'Aldeen (Middle East Research Institute, Erbil, KRG)

 

Aloys Tegera (Pole Institute, DR Kongo)

 

James Suah Shilue (Plattform for Dialogue and Peace, Liberia)

 

Qayoom Suroush (Afghanistan Research and Evaluation Unit, Kabul, Afganistan)

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.30

Rundeborddiskusjon: What have we learned? Lessons and challenges for policy work

 

Ordstyrar: Ingrid Hjertaker (TJN – Norway)

 

Riel Franzsen (ATI)

 

Mick Moore (IDs)

 

Reza Lahidji (Menon Economics)

 

Arvinn Gadgil (Utanriksdepartementet)

 

Lyydia Kilpi(EITI)

 

Attiya Waris (University of Nairobi)

15.30

Oppsummering og vegen vidare

 

Morten Bøås (NUPI) og Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ATI/ICTD)

Arrangør

Morten Bøås
Forsker I
Odd-Helge Fjeldstad
Forsker 1, Christian Michelsen Institute
06 november 2018
19:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Forskningsparken, Oslo
Seminar

Temaer

  • Internasjonal økonomi
  • Afrika
  • Engelsk