I 2018 fullfører NUPI og den cubanske partneren Centro de Estudios de la Economia Cubana ved universitetet i Havana (CEEC) et felles forskningsprosjekt med tittelen «Cuba’s Policy Reforms towards International Economic Integration and Market Development after Opening Up with the Unites States».

Til tross for at den kubanske regjeringen har hatt reformplaner siden 2009, er økonomien i landet fortsatt skjør. Den viktigste sektoren for landbruket er stillestående, tjenesteeksporten har økt – men det har ikke turismen – og det er ikke tegn til at Cuba beveger seg oppover stigen når det kommer til teknologi og jobbproduktivitet i f.eks. produksjon.

USAs blokade av Cuba er fortsatt en stor begrensning – som om hvis Norge hadde vært mer eller mindre avskåret fra EU og måtte klare seg uten sin største handelspartner. For Cuba er ikke den økonomiske kalde krigen over. Noen skritt ble tatt i riktig retning under Obama, men med Trump er trenden reversert. Samtidig er det kubanske politiske systemet intakt, så økonomiske reformer må være forankret i dette systemet. Vil Cuba følge den samme banen som andre land i endring, eller vil det finne sin egen vei? Gjør Cuba som Vietnam, eller er en slik utvikling umulig på grunn av Cubas geopolitiske og politiske situasjon?

På seminaret vil Ricardo Torres Pérez, forsker ved CEEC, vurdere kubanske økonomiske reformer og den siste utviklingen i den cubanske økonomien, og se på fremtidige reformalternativer. Utover sin forskningskarriere på Cuba, har Torres Peréz arbeidet ved Harvard og Ohio State Universities. Han har vært utgitt på Harvard International Review og bidratt i en rekke bøker om den cubanske økonomien og reformprosessen.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI Arne Melchior.