I de senere års terrorhendelser i Storbritannia har man sett at enslige aktører utgjør en stadig større andel av gjerningspersonene. Hvilken rolle spiller mentale lidelser i slike hendelser? Og kan et samarbeid mellom helsevesen og politi bidra til å forbedre kontraterrortiltakene?

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har invitert rettspsykiater Dr. Richard Taylor for å diskutere og problematisere denne tematikken. Han jobber for tiden i et kontakt- og avledningsteam for psykisk helse, som er et felles initiativ mellom nasjonale helsemyndigheter og antiterrorpolitiet i Storbritannia. Taylor har stor erfaring med psykiatrisk vurdering av voldelige ekstremister og jobber for tiden med risikovurdering, og med terrorisme og ekstremistrelatert arbeid i Storbritannia. På dette arrangementet deler han et psykisk helse-perspektiv med innsikt fra hans arbeid på dette området med både ensomme aktører og gruppebaserte ekstremister. Taylor vil trekke frem tilfeller som viser rollen psykisk lidelse i disse former for voldelig ekstremisme har, og vil ta opp problemer som er relevante for forskere og andre som jobber med dette.
 
Dr. Richard Taylor er rettsmedisinsk psykiater ved North London Forensic service og i Prevent Liaison and Diversion team ved Counter Terrorism Command. Han har lang erfaring med vurdering og behandling av psykisk forstyrrede kriminelle, risikovurdering, terrorisme, og grensesnittet mellom helsetjenestene og strafferetten.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI, Rita Augestad Knudsen.