Under dette seminaret skal Thomas McDermott se nærmere på den amerikanske nasjonale cyberstrategien som ble lansert for ett år siden, og vurdere hvordan den ser ut i dag. Han skal også diskutere Homeland Security’s tilnærming til cybersikkerhet, noe som inkluderer etableringen av offentlige og private partnerskap. McDermott kommer også til å se på risiko knyttet til forsyningskjeden og dens påvirkning på 5G-nettet – en risiko som USA flere ganger har advart sine allierte om.

Thomas McDermott er Deputy Assistant Secretary i U.S. Department of Homeland Security hvor han er leder for politikk knyttet til cybersikkerhet. Han jobber med rådgivning i departementet, og følger med på politikkutviklingen på cyber, teknologi, infrastruktur og motstandsdyktighet.

Seminaret ledes av seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Karsten Friis.