Under dette seminaret skal Thomas McDermott sjå nærare på den amerikanske nasjonale cyberstrategien som blei lansert for eitt år sidan, og vurdere korleis han ser ut i dag. Han skal også diskutere Homeland Security's tilnærming til cybertryggleik, noko som inkluderer etableringa av offentlege og private partnarskap. McDermott kjem også til å sjå på risiko knytt til forsyningskjeda og dens påverknad på 5G-nettet – ein risiko som USA fleire gonger har åtvara forbundsfellane sine om.

Thomas McDermott er Deputy Assistant Secretary i U.S. Department of Homeland Security der han er leiar for politikk knytt til cybertryggleik. Han jobbar med rådgiving i departementet, og følgjer med på politikkutviklinga på cyber, teknologi, infrastruktur og motstandsdyktigheit.

Seminaret blir leidd av seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI, Karsten Friis.