Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Amerikansk cyberstrategi og 5G-nettet

Kva er dei viktigaste utfordringane og prioriteringane i amerikansk cybertryggleik?
06 oktober 2019
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Cyber
  • Nord-Amerika
  • Engelsk

Under dette seminaret skal Thomas McDermott sjå nærare på den amerikanske nasjonale cyberstrategien som blei lansert for eitt år sidan, og vurdere korleis han ser ut i dag. Han skal også diskutere Homeland Security's tilnærming til cybertryggleik, noko som inkluderer etableringa av offentlege og private partnarskap. McDermott kjem også til å sjå på risiko knytt til forsyningskjeda og dens påverknad på 5G-nettet – ein risiko som USA fleire gonger har åtvara forbundsfellane sine om.

Thomas McDermott er Deputy Assistant Secretary i U.S. Department of Homeland Security der han er leiar for politikk knytt til cybertryggleik. Han jobbar med rådgiving i departementet, og følgjer med på politikkutviklinga på cyber, teknologi, infrastruktur og motstandsdyktigheit.

Seminaret blir leidd av seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI, Karsten Friis.

Taler

Thomas McDermott
Deputy Assistant Secretary for Cyber Policy, U.S. Department of Homeland Security (DHS)
06 oktober 2019
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Cyber
  • Nord-Amerika
  • Engelsk