For registrering: Send påmeldinga di til akademisk@cappelendamm.no Det blir servert frukost frå 08.30.

I år er det 30 år sidan Jernteppet fall. Berlinmuren og Checkpoint Charlie har for lengst gått frå å vere frykta barrierar til ynda turistattraksjonar. Likevel lever omgrep som «Aust-Europa», «austblokka» og «tidlegare sovjetstatar» stadig vidare i den offentlege debatten – ofte med negative konnotasjonar.

Med Nordisk Østforums nye temaserie ønskjer ekspertar å nyansere denne debatten. Gjennom seks artiklar om politiske, økonomiske og sosiale forhold spør vi om «Aust» framleis er ei relevant nemning eller om det har oppstått nye regionsdanningar på tvers av gamle skiljelinjer. Svarar dei faktiske forholda i «Aust» til det negative biletet som ofte blir teikna av desse landa i den offentlege debatten?

Katharina Herlofson, forskar II, Senter for velferds- og arbeidslivsforsking, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslomet: Generasjonar imellom: Haldningar til ansvaret til familien aust og vest i Europa.

Karsten Stæhr, professor i makroøkonomi, Tallinns Tekniske Universitet: Økonomisk vækst i aust og vest. Ei historie om konvergens og divergens.

Andreas Bågenholm, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, Öst är öst och väst är väst? Ein jämförande studie av partisystemeins stabilitet i Europa 2008-2019.

Ordstyrar: Gjesteredaktør Rune Holmgaard Andersen.

Sjå heile seminaret her: