Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Energitryggleik i Europa: kva kan Noreg og Polen bidra med?

Eit nytt polsk-norsk samarbeid skal bidra til auka energitryggleik i Europa. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter den polske motparten sin på NUPI for å snakke om den nye gasskorridoren mellom Noreg og Polen.
31 januar 2019
10:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Energi
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

Gjennom forbetra infrastruktur skal «Baltic Pipe»-prosjektet sørgje for nye forsyningsruter for gass til den europeiske marknaden. Denne nye ruta gjer det mogleg å transportere gass frå Noreg til danske og polske marknader, og til sluttbrukarar i landa rundt. Prosjektet er også ein del av EU-planen om å styrkje energisamarbeid langs nord-sør aksen i denne delen av Europa. Målet er altså at ein får eit sterkare energisamarbeid og ein forbetra energitryggleik i regionen.

Prosjektet er eit nytt steg vidare i det polsk-norske energisamarbeidet, og har blitt gjort mogleg gjennom det breiare rammeverket til EUs energipolitikk. Noreg har tidlegare levert relativt små mengder gass til Polen via Tyskland i perioden mellom 2001 og 2006. «Baltic Pipe»-prosjektet opnar for eksport på opptil 10 milliardar kubikkmeter gass til Polen. I tillegg har to polske firma etablert seg på den norske kontinentalsokkelen, Lotos og PGNiG Upstream.

Seminaret 1. februar 2019 vil gi eit godt høve til å bli betre kjent med polsk energipolitikk og Noregs rolle i arbeidet med europeiske planar i gassektoren. Hit kjem Krzysztof Tchórzewski, energiminister i Polen, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Piotr Naimski som er polsk statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur.

I tillegg vil også representantar for selskap involvert i polsk-norske planar delta i ein panelsamtale om dei nye marknadsmoglegheitene.

Direktør ved NUPI, Ulf Sverdrup, leiar arrangementet.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal:

PROGRAM:

10.00

Registrering og kaffi

10.30

Opningstale ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

10.30

Hovudtalar:

 

Gas in Polish Energy Policy 2040, Krzysztof Tchórzewski, energiminister, Polen

 

Norwegian Gas in the European Energy Mix, Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister

 

The role of NCS in Polish gas diversification policy, Piotr Naimski, polsk statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur

11.05

Panelsamtale: Baltic Pipe –  new market opportunities

 

Moderator: Ulf Sverdup, direktør NUPI

 

Torben Brabo administrerande direktør, Energinet Gas TSO A/S

 

Frode Leversund, administrerande direktør, GASSCO

 

Tomasz Stępień, administrerande direktør, GAZ-SYSTEM

 

Piotr Woźniak, President, PGNiG

12.30

Slutt

Deltakere

Krzysztof Tchórzewski
Energiminister, Polen
Kjell-Børge Freiberg
Olje- og energiminister (Frp)
Piotr Naimski
Statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur, statsministerens kontor, Polen
Piotr Woźniak
President, PGNiG
Torben Brabo
Administrerende direktør, Energinet Gas TSO A/S
Frode Leversund
Administrende direktør, GASSCO
Tomasz Stępień
Administrerende direktør, GAZ-SYSTEM

Moderator

Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
31 januar 2019
10:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Energi
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt