70 år sidan opphavet sitt blir rekna NATO som ein av verdas mest suksessfulle militære alliansar. Sidan 1949 har likevel verda endra seg mykje, og NATO står no overfor nye, store utfordringar. Er alliansen klar til å møte desse utfordringane, og halde oppe kredibiliteten sin som ein solid forsvarsallianse?

5. juni besøkjer Michael Murphy NUPI. Han er fungerande statssekretær i det amerikanske utanriksdepartementet for Europa og Eurasia. I presentasjonen sin med tittelen «NATO and today's strategic environment» skal han snakke om NATOs viktigheit i dagens strategiske miljø som blir prega av ein fornya stormaktskonkurranse i Europa.

Seniorrådgivar og leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI, Karsten Friis, leier arrangementet.

Michael J. Murphy har statssekretær i det amerikanske utanriksdepartementet for Europa og Eurasia sidan februar 2019. Denne jobben fekk han etter 27 år i US Foreign Service. Her overvaker han europeisk tryggleik, inkludert NATO, OSSE, og konvensjonell våpenkontroll, og dessutan dei nordiske og baltiske landa. Frå 2017 til 2018, var Murphy direktør for europeiske tryggleiks- og politisk-militære saker i Europa og Eurasia. Han fungerte som dekan ved Leadership and Management School på National Foreign Affairs Training Center frå 2015 til 2017.

Seminaret blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-channel: