15. januar 2016 starta Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ei etterforsking av påstått krigsbrotsverk og brotsverk mot menneskja gjort i den væpna konflikten mellom Georgia og Russland i august 2008.

Det var den første etterforskinga til domstolen utanfor Afrika og ein milepæl for internasjonal strafferett. Saka blei sett på som starten på endring i Kaukasus, ein region som har hatt mange konfliktar og lite rettferd.

Etter tre år er saka framleis under etterforsking. Kva er dei politiske og juridiske konsekvensane av denne etterforskinga? Er det håp for rettferd for offera og for ein slutt på straffefridommen? Kva innverknad har internasjonale domstolar som ICC og Den europeiske menneskerettsdomstolen på Russland og Georgia? Er ICC ein effektiv institusjon eller ein blindveg for rettferd og folkerett?

Dette skal diskuterast på NUPI 15. mai. Hit kjem Ucha Nanuashvili frå Georgias Human Rights Center (og ombodsmannen i tidlegare parlamentet), Anastasia Zakharova, advokat ved Russian Justice Initiative som representerer offer for 2008-krigen og menneskerettsbrot i Nord-Kaukasus, og Aage Borchgrevink frå Den norske Helsingforskomité.

Ordstyrar er seniorforskar på NUPI Julie Wilhelmsen.

Seminaret er eit samarbeid mellom Den norske Helsingforskomité og NUPI.