Moskvas aktive bruk av ulike informasjonskanalar for å spreie den offisielle bodskapen sin både innanlands og til eit utanlandsk publikum, har blitt eit heitt tema i kjølvatnet av krisa i Ukraina i 2014. Kva bilete av Europa er det russisk TV formidlar til sjåarane sine? Og korleis bør vestlege statar reagere på denne nye russiske informasjonsstrategien?

25. januar besøkjer Ljubov Tsybulska frå Ukraine Crisis Media Center NUPI. Ho skal presentere dei viktigaste funna frå eit felles prosjekt med Estonian Center of Eastern Partnership om korleis russiske styresmakter bruker TV for å påverke opinionen i Russland og i utlandet, ‘The Image of the EU and Eastern Partnership Countries on Russian Television'. Etter Tsybulskas presentasjon vil Raul Rebane kommentere funna. Rebane er ein estisk ekspert på strategisk kommunikasjon.

Arrangementet blir leidd av NUPI-forskar Jakub Godzimirski og blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: