I 2017 blei Stockholm ramma av eit jihadistisk terrorangrep, det tredje i landet sidan 2010. Samtidig viser ein rapport frå den svensken Försvarshögskolan at salafismen vinn stadig fleire tilhengjarar i landet. Dette bekymrar ekspertar, som ser på salafismen som ein potensiell rekrutteringskanal til uttalt valdelege grupperingar som IS og al Qaida.

Desse gruppene har rekruttert over tre hundre framandkrigarar frå Sverige, men over halvparten har no returnert. Dei resterande er, så vidt ein veit, enten drepe eller i fangenskap. Den svenske tryggingstenesta melder samtidig at fleire hundre personar er, eller har vore, i søkjelyset til politiet for tilknyting til valdelege islamistiske grupperingar. Fleire rapportar peikar også på at denne utviklinga har eit anna bekymringsverdig aspekt – dei fleste svenske framandkrigarane kjem frå område med utbreidde sosiale problem som arbeidsløyse, fattigdom og kriminalitet.

Trass i desse alarmerande teikna har svenske styresmakter blitt skulda for ikkje å ta bekymringane på alvor. Korleis handterer svenske styresmakter problemet? Har Sverige blitt ein fristad for jihadistar? Kven er desse jihadistane? Kva kjenneteiknar jihadist-nettverka, og kor utstrekte er dei?

17. januar har Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet invitert to av Nordens fremste ekspertar på feltet som skal sjå nærare på jihadisme i Sverige:

Magnus Ranstorp er forskingsleiar ved Senteret for asymmetriske hat- og terrorismestudiar (CATS) ved den svensken Försvarshögskolan og kvalitetsleiar for EUs Radicalization Awareness Network. Ranstorp er ein av Europas fremste ekspertar på terrorisme, og han var ekspertvitne for 9/den første høyringa til 11-kommisjonen i 2003. Ranstorp har dei siste åra jobba med å kartleggje og analysere straumen av svenske framandkrigarar til konfliktane i Syria og Irak. Arbeidet har blant resultert i ein rapport om salafisme og jihadi-salafisme i Sverige. Ranstorp har også vore medforfattar av EUs manual for handteringa av heimvende framandkrigarar og familiane deira.

Magnus Sandelin har arbeidd som journalist og forfattar i over 20 år, og har over lengre tid dekt ulike politiske og religiøse ekstremistgrupper. Han er rekna som ein av Sveriges fremste ekspertar på området, og har skrive fleire bøker om emnet: Extremister, Den svarte nazisten og Jihad – Svenskarna i dei islamistiska terrornätverken. I 2016 gav han ut ei revidert utgåve av Svenska IS-krigare – Från al-Qaeda till Jihadi cool. Sandelin er også forleggjar og reporter i det nystarta nettmagasinet Doku.no, som har fokus på den radikale islamistrørsla i Sverige.

Seminaret blir leidd av Thomas Hegghammer. Han er seniorforskar ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og professor ll ved Universitetet i Oslo. Hegghammar er forfattar og medforfattar på fleire bøker, inkludert Jihadi Culture, Jihad in Saudi Arabia, al-Qaida in its own words, og The Meccan Rebellion.