I 2017 ble Stockholm rammet av et jihadistisk terrorangrep, det tredje i landet siden 2010. Samtidig viser en rapport fra den svenske Försvarshögskolan at salafismen vinner stadig flere tilhengere i landet. Dette bekymrer eksperter, som ser på salafismen som en potensiell rekrutteringskanal til uttalt voldelige grupperinger som IS og al Qaida.

Disse gruppene har rekruttert over tre hundre fremmedkrigere fra Sverige, men over halvparten har nå returnert. De resterende er, så vidt man vet, enten drept eller i fangenskap. Den svenske sikkerhetstjenesten melder samtidig at flere hundre personer er, eller har vært, i politiets søkelys for tilknytning til voldelige islamistiske grupperinger. Flere rapporter peker også på at denne utviklingen har et annet bekymringsverdig aspekt – de fleste svenske fremmedkrigerne kommer fra områder med utbredte sosiale problemer som arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet.

På tross av disse alarmerende tegnene har svenske myndigheter blitt beskyldt for ikke å ta bekymringene på alvor. Hvordan håndterer svenske myndigheter problemet? Har Sverige blitt et fristed for jihadister? Hvem er disse jihadistene? Hva kjennetegner jihadist-nettverkene, og hvor utstrakte er de?

17. januar har Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet invitert to av Nordens fremste eksperter på feltet som skal se nærmere på jihadisme i Sverige:

Magnus Ranstorp er forskningsleder ved Senteret for asymmetriske hat- og terrorismestudier (CATS) ved den svenske Försvarshögskolan og kvalitetsleder for EUs Radicalization Awareness Network. Ranstorp er en av Europas fremste eksperter på terrorisme, og han var ekspertvitne for 9/11-kommisjonens første høring i 2003. Ranstorp har de siste årene jobbet med å kartlegge og analysere strømmen av svenske fremmedkrigere til konfliktene i Syria og Irak. Arbeidet har blant resultert i en rapport om salafisme og jihadi-salafisme i Sverige. Ranstorp har også vært medforfatter av EUs manual for håndteringen av hjemvendte fremmedkrigere og deres familier.

Magnus Sandelin har arbeidet som journalist og forfatter i over 20 år, og har over lengre tid dekket forskjellige politiske og religiøse ekstremistgrupper. Han er regnet som en av Sveriges fremste eksperter på området, og har skrevet flere bøker om emnet: Extremister, Den svarte nazisten og Jihad – Svenskarna i de islamistiska terrornätverken. I 2016 ga han ut en revidert utgave av Svenska IS-krigare – Från al-Qaeda till Jihadi cool. Sandelin er også forlegger og reporter i det nystartede nettmagasinet Doku.nu, som har fokus på den radikale islamistbevegelsen i Sverige.

Seminaret ledes av Thomas Hegghammer. Han er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og professor ll ved Universitetet i Oslo. Hegghammer er forfatter og medforfatter på flere bøker, inkludert Jihadi Culture, Jihad in Saudi Arabia, al-Qaida in its own words, og The Meccan Rebellion.