Korleis har russisk forståing og mål med minnepolitikk blitt påverka av europeisk politikk? Kva rolle har minnepolitikk i det forverra forholdet mellom Russland og Europa? Korleis prøver Russland å påverke naboane sine gjennom minnepolitikk?

Dette er nokre av spørsmåla Aleksej Miller skal sjå nærare på i foredraget sitt «Russian politics of memory – an international context» som handlar om mål og mekanismar i russisk minnepolitikk.

Seminaret blir leidd av seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI, Helge Blakkisrud, og blir direkte strøymd til NUPIs YouTube-kanal: