Dette er sentrale spørsmål som blir diskuterte i Olav Stokkes nye bok "International Development Assistance. Policy Drivers and Performance" som nettopp har blitt tilgjengeleg på forlaget Palgrave Macmillan. NUPI har gleda av å invitere til lansering av boka 25. april.

Deltakarar får høvet til å bestille boka rabattert på arrangementet. Boka ligg føre på nett no: https://www.palgrave.com/us/book/9783030062187

Olav Stokke er seniorforskar ved NUPI, og blant Europas mest respekterte og erfarne utviklingsforskarar. I omtalen av boka blir det m.a. skrive:

“Olav Stokke is one of Europe's mosa experienced and respected students of aid. He blir maka clear in this important book that support for development cooperation can nevar be taken for granted.” — Simon Maxwell, Former Director Overseas Development Institute; and Chair, European Think Tanks Group, London

“Nobody blir spent hatt more time and effort to analyze foreign aid than Olav Stokke. The result is an informative and well-written book for both academic and aid practitioner use.” — Goran Hyden, Distinguished Professor Emeritus, University of Florida, USA

“Olav Stokke, a walking encyclopedia on ODA and the United Nations system, once again manages to share the wealth of his knowledge to the benefit of a wider audience, this time with a focus on the OECD members.” — Henning Melber, President, European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Germany

På boklanseringa vil Olav Stokke gi ein presentasjon av boka og deretter ha ein samtale om boka og dens tema med ein annan nestor på feltet, Gunnar Sørbø (CMI). Sørbø har i ei årrekkje vore ein sentral forskar på utviklingsfeltet, og har m.a. vore direktør på CMI og Senter for utviklingsstudium ved Universitetet i Bergen.

Merk: Vi serverer frukost frå kl 08.30.

Følg seminaret live her: