Vi serverer ein lett lunsj frå 11.30!

Desse spørsmåla dannar bakteppet for Martin Libickis besøk på NUPI der han vil gi ein brei introduksjon om utviklinga og bruken av cyberoperasjoner i konfliktar. Libicki utforskar tre hovudtema: den moglege normaliseringa av taktisk cyberkrig eller nettverksinntrengingar i fredstid, generaliseringa av cyberoperasjoner opp mot kunstig intelligens, og fordelar og risiko ved ein cyberspace-allianse i Nordaust-Europa.

Martin Libicki er Keyser Chair for cybertryggleiksstudium ved U.S. Naval Academy. I tillegg til å undervise, forskar han også på cyberkrig og den generelle påverknaden informasjonskrigføring har på internasjonal og nasjonal tryggleik. Han har skrive fleire bøker om cyberkrig: Cyberspace in Peace and War, Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare, and Information Technology Standards: Quest for the Common Byte.

Seniorrådigver og leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI, Karsten Friis, leier arrangementet.

Seminaret blir strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal: