Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Lunsjseminar: Krig, fred og alliansar i cyberspace

Kva er cyberoperasjoner? Korleis skilje konfliktar i cyberspace seg frå fysiske konfliktar? Og kva forskjellar og likskapar kan ein finne mellom cyberoperasjoner og informasjonskrigføring?
02 juni 2019
12:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Cyber
  • Engelsk

Vi serverer ein lett lunsj frå 11.30!

Desse spørsmåla dannar bakteppet for Martin Libickis besøk på NUPI der han vil gi ein brei introduksjon om utviklinga og bruken av cyberoperasjoner i konfliktar. Libicki utforskar tre hovudtema: den moglege normaliseringa av taktisk cyberkrig eller nettverksinntrengingar i fredstid, generaliseringa av cyberoperasjoner opp mot kunstig intelligens, og fordelar og risiko ved ein cyberspace-allianse i Nordaust-Europa.

Martin Libicki er Keyser Chair for cybertryggleiksstudium ved U.S. Naval Academy. I tillegg til å undervise, forskar han også på cyberkrig og den generelle påverknaden informasjonskrigføring har på internasjonal og nasjonal tryggleik. Han har skrive fleire bøker om cyberkrig: Cyberspace in Peace and War, Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare, and Information Technology Standards: Quest for the Common Byte.

Seniorrådigver og leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar på NUPI, Karsten Friis, leier arrangementet.

Seminaret blir strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal:

Taler

Martin Libicki
Keyser Chair of Cybersecurity Studies, U.S. Naval Academy
02 juni 2019
12:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Cyber
  • Engelsk