Meld deg på her.

Den 4. april 2019 er det 70 år sidan Atlanterhavspakten blei underteikna og NATO stiftet. I det høvet blir eit spesialnummer lansert av tidsskriftet Internasjonal Politikk. Spesialnummeret er verken eit festskrift eller protestskift, men byr på analysar av problemstillingar som har prega samspelet mellom NATO og Noreg i 70 år:

Korleis har Noreg som småstat tok omsyn til NATO? 

Kva har Noreg bidratt med, og kva har Noreg fått igjen? 

Kvar ber det hen?  

Under seminaret høyrer vi frå bidragsytarar knytte til Institutt for forsvarsstudium (IFS) og NUPI og får siste nytt frå den praktiske politikkutforminga. 

Program:

17.00-17.15

Introduksjon: Gjennomgangstema i NATOs historie og aktuelle utfordringar, Johannes G. Rø, IFS

17.15-17.45

Panelinnspel: 

 

Rolf Tamnes, IFS

 

Nina Græger, NUPI

 

Paal Sigurd Hilde, IFS

 

Ida Maria Oma, IFS

 

Helge Danielsen, IFS

 

Karsten Friis, NUPI

17.45-18.00

Det tidlause møte det presserande: Norsk tryggingspolitikk i ei brytningstid. Henning Vaglum, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, i samtale med Johannes G. Rø.

18.00-18.30

Spørsmål og diskusjon