Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Noreg og New Zealand - felles utfordringar, felles løysingar?

15. mars i år ramma tragedien New Zealand, då 50 personar blei drepne under masseskyting i Christchurch. Likskapane med terrorangrepa i Oslo 22. juli 2011 var påfallande. Måten New Zealand har takla angrepet på, har også mange likskapar med korleis vi her heime slo ring om felleskapsverdiar. New Zealand og Noreg deler mykje i synet på verda, både når det gjeld verdiar og utanrikspolitiske føresetnader. Korleis kan vi samarbeide, sjølv om vi er på kvar vår side av kloden? Det skal visestatsministeren og utanriksministeren i landet , Winston Peters, snakke om når han gjestar NUPI
23 april 2019
14:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Utenrikspolitikk
 • Norden
 • Oseania
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

Kva er New Zealands utanrikspolitiske prioriteringar i tida framover? Kva verdiar og saker står sentralt? Og korleis er forholdet til Noreg og dei andre nordiske landa?

Dette står på dagsorden når New Zealands visestatsminister og utanriksminister Winston Peters gjestar NUPI.

New Zealand og Noreg deler mykje i synet på verda, både når det gjeld verdiar og utanrikspolitiske føresetnader. Vi er små, opne demokrati som er avhengige av handel og internasjonale reglar. No har New Zealand nyleg opna ambassade i Stockholm. Korleis kan vi samarbeide, sjølv om vi er på kvar vår side av kloden?

det newzealandske utanriksdepartementet har definert sju strategiske mål dei jobbar mot:

Styrke internasjonale reglar og institusjonar

Økonomisk vekst og motstandskraft gjennom handel og økonomiske relasjonar

Plassere New Zealand som del av arkitekturen i Asia og Stillehavsområdet

Framme fred og stabilitet i Stillehavet

Framme berekraftige løysingar på dei globale klimaproblema i verda

Ivareta New Zealands tryggleik 

Byggje sterke internasjonale relasjonar med andre statar

Winston Peters blei utanriksminister ettervalet i 2017. Han held også stillinga som visestatsminister, og minister for statseigde selskap. Han leier partiet New Zealand First.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal:

Speaker

Rt. Hon. Winston Peters
23 april 2019
14:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Utenrikspolitikk
 • Norden
 • Oseania
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt