REGISTRER DEG HER!

08.15-09.00

Registrering/kaffe/lett frokost

09.00-09.05

Velkommen, presentasjon av seminarrekke om LTP ved Kjell Inge Bjerga, direktør/professor, FHS/IFS

09.05-09.20

Sentrale problemstillinger for neste LTP, Tone Skogen, statssekretær, Forsvarsdepartementet

09.20-09.30

Introduksjon til dagens utvalgte temaer, Håkon Lunde Saxi, seniorforsker FHS/IFS

09.30-10.00

Tema 1: Egenevne og forsterkning – en vanskelig balanse i ny LTP, Paal Sigurd Hilde, førsteamanuensis FHS/IFS

Opponent/kommentator: Erik Reichborn-Kjennerud, forsker, NUPI

10.00-10.30

Tema 2: Dilemmaer og utfordringer fra et operasjonelt perspektiv, Kontreadmiral Sverre Nordahl Engeness, sjef for operasjonsstaben, FOH

Opponent/kommentator: Thea Kristine Larsen, FHS/Sjøkrigsskolen

10.30-11.00

Hva kan vi forvente av en ny LTP? Paneldiskusjon og avslutning ledet av Erik Reichborn-Kjennerud og Håkon Lunde Saxi.

11.00-11.30

Lett lunsj

Arrangementet er et samarbeid mellom FHS/Institutt for forsvarsstudier og NUPI.