Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Teoriseminar: Cyberkonflikt i studiet av internasjonale relasjonar

Max Smeets tar eit nærare blikk på kvar den akademiske litteraturen står for analyse av cyberkonklikt.
31 oktober 2019
11:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Cyber
  • Engelsk

Ettersom cyberoperasjoner har blitt eit sentralt aspekt ved moderne spionasje og etterretning, og dessutan eit stadig viktigare element i utanrikspolitikken, blir det publisert i aukande grad akademiske studiar av cyberkonflikt. Likevel er denne litteraturen på eit tidleg stadium, og forskarane har enno ikkje fullstendig nytta seg av dei potensielle metodologiske innsiktene frå statsvitskap og studiet av internasjonal politikk.

Basert på ein bibliometrisk analyse av alle artiklar om cyberkonflikt publisert i dei topp 100 statsvitskaplege tidsskrifta mellom 1990-2018, identifiserer dette foredraget dei viktigaste tematiske temaa på i feltet og foreslår vegen vidare for framtidig forsking.

Dr. Max Smeets er seniorforskar ved Center for Security Studies (CSs) ved ETH Zürich. Han er også tilknytta Stanford University Center for International Security and Cooperation og forskar ved Centre for Technology and Global Affairs på University of Oxford.

Hans siste bokprosjekt fokuserer på årsakene til spreiing og atterhald av cyber. Han har også publisert mykje om cyberpolitikk, strategi og risiko. Smith blei tildelt Amos Perlmutter Prize of the Journal of Strategic Studies i 2018 for det beste manuskriptet for ein junior fakultetsmedlem. I 2015 fekk han også Young Writers Award frå German Marshall Fund for ein artikkel skrive saman med George Bogden.

Max har tidlegare vore lektor og postdoktor ved Stanford University CISAC og høgskulelektor ved Keble College på University of Oxford. Han har også hatt forskings- og stipendiatstillingar ved New America, Columbia University SIPA, Sciences Po CERI og NATO CCD COE. Han har ei lågare grad (Interdepartmental Major with Minor in Statistics) frå University College Roosevelt, Utrecht University, ein M.Phil (Brasenose College) og DPhil (St. John's College) i internasjonale relasjonar frå University of Oxford.

Taler

Max Smeets
Seniorforsker, Center for Security Studies (CSS)
31 oktober 2019
11:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Cyber
  • Engelsk