Det NUPI-ledede og H2020-finansierte prosjektet EUNPACK går mot slutten. På denne konferansen samles konsortiet for å diskutere hvilke policyimplikasjoner funnene fra tre år med omfattende forskning og feltarbeid har for EUs engasjement i ekstern kriserespons.

I hvilken grad har spriket mellom 1) intensjoner og implementering, og 2) implementering og lokal mottagelse/oppfatning, som har vært EUNPACKs hovedfokus, formet EUs kriserespons? Hvordan avgjorde disse sprikene EUs evne til å bidra mer effektivt i problemløsning på bakken? For å besvare disse spørsmålene har EUNPACK kombinert nedenfra-og-opp-perspektiver med en institusjonell tilnærming, med det formål å øke vår forståelse av hvordan EUs kriserespons fungerer og er oppfattet på bakken i kriseområder. Dette innebærer å utforske lokale aktører og oppfatninger i de aktuelle landene uten å miste fokus på EUs institusjoner, deres forventninger og ambisjoner. Det har også involvert å undersøke hele krisesyklusen.

Sluttkonferansen bringer EUNPACKs forskerteam sammen med politiske beslutningstakere, sivilsamfunnsrepresentanter, og andre relevante aktører fra universiteter, tenketanker, EU-institusjoner, og utenriksstasjoner i Brussel.

NB! Merk at det er ulike påmeldingsskjema til de forskjellige arrangementene:

EUNPACK-prosjektet undersøker EUs kapasitet (eller manglende kapasitet) til å engasjere seg i ekstern kriserespons. Ett av hovedfunnene er at mens EU er tungt engasjert og har en omfattende tilnærming til kriser gjennom hele krisesyklusen, mangler EU konfliktsensitivitet i form av dyptgående kunnskap om hovedårsakene til konfliktene i de områder de engasjerer seg. Les mer om NUPIs forskning på EU og Europa på NUPI senter for Europa-studier (NSE).