Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Unpacking the EU's Integrated Approach to External Conflicts and Crises

Eit fireårig prosjekt går mot slutten, og 18-19. mars blir det sluttkonferanse for EUNPACK i Brussel.
17 mars 2019
12:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1 – 1000 Brussel
Seminar

Temaer

 • Europa
 • EU
 • Engelsk
 • Konferanse
 • Fysisk

Det NUPI-leidde og H2020-finansierte prosjektet EUNPACK går mot slutten. På denne konferansen samlast konsortiet for å diskutere kva policyimplikasjoner funna frå tre år med omfattande forsking og feltarbeid har for EUs engasjement i ekstern kriserespons.

I kva grad har spriket mellom 1) intensjonar og implementering, og 2) implementering og lokal mottaking/oppfatning, som har vore EUNPACKS hovudfokus, forma EUs kriserespons? Korleis avgjorde desse sprikane EUs evne til å bidra meir effektivt i problemløysing på bakken? For å svare på desse spørsmåla har EUNPACK kombinert nedenfra-og-opp-perspektiver med ei institusjonell tilnærming, med det formålet å auke forståinga vår av korleis EUs kriserespons fungerer og er oppfatta på bakken i kriseområde. Dette inneber å utforske lokale aktørar og oppfatningar i dei aktuelle landa utan å miste fokus på EUs institusjonar, forventningane og ambisjonane deira. Det har også involvert å undersøkje heile krisesyklusen.

Sluttkonferansen fører EUNPACKS forskarteam saman med politiske avgjerdstakarar, sivilsamfunnsrepresentantar, og andre relevante aktørar frå universitet, tankesmier, EU-institusjonar, og utanriksstasjonar i Brussel.

NB! Merk at det er ulike påmeldingsskjema til dei ulike arrangementa:

Registrer deg her for å delta på EUNPACK-konferansen ‘Unpacking the EU's Integrated Approach to External Conflicts and Crises' 18-19. mars på CEPS.

Registrer deg her for å delta på H2020-arrangementet ‘Assessing the EU's Toolbox in Handling Internal and External Crises' på Norway House den 20. mars kl. 10:00-12:00.

Registrer deg her for å delta på EUNPACK-arrangementet ‘The EU, Migrants and Refugees: Building Walls, Fueling Global Crisis?' på Norway House den 20. mars kl. 13:00-15:00.

EUNPACK-prosjektet undersøkjer EUs kapasitet (eller manglande kapasitet) til å engasjere seg i ekstern kriserespons. Eitt av hovudfunna er at mens EU er tungt engasjert og har ei omfattande tilnærming til kriser gjennom heile krisesyklusen, manglar EU konfliktsensitivitet i form av djuptgåande kunnskap om hovudårsakene til konfliktane i dei områda dei engasjerer seg. Les meir om NUPIs forsking på EU og Europa på NUPI senter for Europa-studiar (NSE).

Program

Måndag 18. mars 2019

Stad: Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1 – 1000 Brussels

12.30-13.15

Registrering og lunsj

13.15-13.30

Velkomsttale: Kvar konfliktsensitiv er EUs kriserespons?

 

Morten Bøås (NUPI, prosjektleiar EUNPACK)

13.30-14.00

Keynote address: Alexander Rondos (EUs spesialutsending til Afrikas horn) (TBC): Korleis auke EUs konfliktsensitivitet?

14.00-15.30

Panel 1: Konsept og policyplanlegging

 

Ordstyrar: Pernille Rieker (NUPI)

 

Loes Debuysere (CEPS): EUs integrerte tilnærming til kriserespons: Kva vi kan lære av NATO, FN og OSSE

 

Discussants:

 

FNs Liaison for Fred og Sikkerhet (UNLOPS) (TBC)

 

Ruben-Erik Diaz-Plaja (Kontoret til generalsekretæren, NATO)

 

René Van Nes (PRISM, EEAS)

15.30-16.00

Kaffi/te

16.00-17.30

Panel 2: EU i Aust-Europa

 

Ordstyrar: Jozef Batora (Comenius University)

 

Mateja Peter (University of St. Andrews/NUPI) and Sonja Stojanović (Belgrade Center for Security Policy): Ti år med EULEX i Kosovo

 

Roman Petrov (National University of Kyiv-Mohyla Academy): EUs kriserespons i Ukraina

 

Discussants:

 

Katja Lenzing (Support Group for Ukraine/DG NEAR)

 

Kathleen Verstreken (CMPD, EEAS) (TBC)

 

Isabelle Ioannides (EPRS)

Tysdag 19. mars 2019

Stad: Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1, 1000 Brussels

08.45-09.15

Registrering og kaffi

09.15-09.30

Warm-up: Ingo Peters (Freie University in Berlin): Drivkrefter for ein konfliktsensitiv EU-tilnærming

09.30-11.00

Panel 3: EU i det større nabolaget

 

Ordstyrar: Kari Osland (NUPI)

 

Francesco Strazzari (Sant'Anna University, Pisa): Kriserespons og grensekontroll i Libya

 

Abdoul Wahab Cissé (Alliance for Rebuilding Governance in Africa, ARGA): EU i Mali – fem år til lita nytte?

 

Orzala A. Nemat (Afghanistan Research & Evaluation Unit, AREU): EU i Afghanistan

 

Discussants:

 

Nicolas Suran (Frankrikes ambassadør til PSC) (TBC)

 

Ines Ayala Sender (Leiar for EUs delegasjon til Maghreb, Europaparlamentet) (TBC)

11.00-11.30

Kaffi/te

11.30-13.00

Wrap-up: Kva implikasjonar har dette for avgjerdstakarar i EU?/Vegen vidare for EUs kriserespons

 

Ordstyrar: Steven Blockmans (CEPS)

 

Morten Bøås (NUPI, prosjektleiar for EUNPACK)

 

Stefano Tomat (PRISM, EEAS) (TBC)

 

Catherine Woollard (Generalsekretær, ECRE) (TBC)

13.00-14.30

Avslutningslunsj

Onsdag 20. mars 2019

Stad: Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussels

09.30-10.00

Kaffi og registrering

10.00-12.00

Del 1: Kva verktøy har EU til å handtere interne og eksterne utfordringar?

 

Ordstyrar: Pernille Rieker (NUPI/EUNPACK)

 

Morten Bøås (NUPI/EUNPACK)

 

Antoaneta L. Dimitrova (Leiden University/EU-STRAT)

 

Eric Gordy (University College London/INFORM)

 

Eduard Soler (Barcelona Centre for International Affairs/FEUTURE)

 

Florence Gaub (EUISS)

12.00-13.00

Lunsj

13.00-15.00

Del 2: EU, migrantar og flyktningar: Murbygging som bidrar til global krise?

 

Ordstyrar: Kari Osland (NUPI)

 

Morten Bøås (NUPI/EUNPACK)

 

Roger MacGinty (University of Manchester)

 

Sandra Pogodda (University of Manchester)

 

Luca Raineri (Sant'Anna School of Advanced Studies)

Relaterte prosjekter

En representant fra EUs sivil beskyttelse program står foran et fly som skal brukes til å slukke skogbrann
Research Project
2015 - 2019 (Avsluttet)

Good intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK)

The EUNPACK project unpacks EU crisis response mechanisms, with the aim to increase their conflict sensitivity and efficiency....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Konflikt
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Konflikt
 • EU
17 mars 2019
12:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1 – 1000 Brussel
Seminar

Temaer

 • Europa
 • EU
 • Engelsk
 • Konferanse
 • Fysisk