Utfordringane frå Russlands politiske og militære ambisjonar er i rask utvikling på NATOs nordre og austlege flankar. I Arktis bringar klimaendringar og utvidinga av navigerbart farvatn militær interesse til regionen. I Svartehavet, held fram Russland militariseringa si av det dei reknar som sine område, med reorganisering og oppbygging av sine marine-, luft- og landsstyrkar.

LSE IDEAS, New Strategy Center Bucharest (NSC) og NUPI går saman om ein grundig gjennomgang av utfordringane som møter NATO i Arktis og Svartehavet. Webinaret er ein del av forskingsprosjektet FLANKS, som du kan lese meir om her.

For å bli med på konferansen, kan du registrere deg her. Konferansen vil gå på Zoom.