I ei verd som er i stadig endring, ønske både Storbritannia og Noreg eit tett bilateralt forhold.  Landa er allierte og framtidige partnarar i FNs Sikkerhetsråd, i tillegg til handelspartnarar og forsvararar av ein regelbasert orden. Kva område for samarbeid vil bli prioritert når Storbritannia no forlèt EU, og korleis vil forholdet mellom dei to landa kunne utvikle seg i åra som kjem?

Bli når ambassadør Richard Wood, statssekretær Audun Halvorsen og NUPI-forskarane Kristin Haugevik og Øyvind Svendsen møtest før å diskutere det framtidige forholdet mellom Noreg og Storbritannia.

Dette arrangementet er ein del av seminarserien Noreg møter Europa.