Det bestialske drapet på læreren Samuel Paty sjokkerte Europa og satte atter en gang terrorisme og kontraterrorisme høyt på agendaen. Den siste bølgen av terrorangrep illustrerer at trusselen fra voldelige ekstremister er reell og svært utfordrende å håndtere, og i mange land har angrepene utløst diskusjoner omkring grunnleggende spørsmål knyttet til ytringsfrihet, religionsfrihet, sekularisme og samfunnssikkerhet generelt. Drapet på Paty har også gitt næring til den såkalte karikaturstriden som blusset opp igjen i forbindelse med Charlie Hebdo-rettsaken og magasinets republisering av flere karikaturtegninger.

Gikk du glipp av dette webinaret? Se det her:

I Frankrike har president Emmanuel Macron lansert flere forslag ment å styrke fransk sekularisme ytterligere og dermed stagge den han kaller «islamsk separatisme». Initiativene er del av større og høylytt debatt omkring religionens plass i det sekulære Frankrike. Macron har også tatt til orde for enda tettere antiterrorsamarbeid innad i EU.

Hva kjennetegner terrortrusselen i Frankrike? Hvordan reagerer det franske ytre høyre på spenningene i samfunnet? Og hvordan blir utfordringene tolket, fremstilt og håndtert av franske myndigheter?

For å belyse de ulike aspektene ved den spente situasjonen i Frankrike har Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, i samarbeid med TERRA-prosjektet ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og NUPIs Europa-seminarserie, invitert Petter Nesser, Pietro Gattinara og Pernille Rieker.