Økende konkurranse, større mengder genererte data, og forbedring av maskinlæring har ført til store gjennombrudd og fremskritt iløpet av de senere årene. Ikke bare er farten denne teknologien utvikler seg i eksponensiell, men spredningen av nye teknologier (kunstig intelligens, syntetisk biologi, nevroteknologi) går både på tvers av stater og fra stat til ikke-statlige aktører.

Det skaper en urovekkende mulighet for misbruk av denne teknologien, og det kreves løsninger for å forebygge at dette ikke skjer. For å komplisere dette ser vi også at konsentrasjonen av nøkkelspillere inenfor den nye teknologien i noen land fører med seg nye geostrategiske virkeligheter.

På dette webinaret skal Jean-Mark Rickli snakke om den teknologiske utviklingen på dette feltet, og hvordan den skaper nye globale sikkerhetsutfordringer.

Erik Reichborn-Kjennerud vil gi kommentarer til Rickli’s presentasjon. Reichborn-Kjennerud er forsker på NUPI, og spesialierer seg på teknologi og krigføring.

Leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI, Karsten Friis, er moderator, og det vil være mulig for publikum å stille spørsmål mot slutten av webinaret.

Dr Jean-Mark Ricki leder avdelingen for Global Risk and Resilience ved Geneva Centre for Security Policy (GCSP) i Geneve, Sveits. Han er også forsker ved King’s College London, og tilknyttet avdeling for moderne krigføring og sikkerhet ved TRENDS Research and Advisory i Abu Dhabi. Han er seniorrådgiver for AI (Artificial Intelligence) Initiative, Future Society ved Harvard Kennedy School og ekspert på autonome våpensystemer for FN i rammeverket til  Governmental Group of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Rickli er også medlem av The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems og en av lederne for NATO Partnership for Peace Consortium on Emerging Security Challenges Working Group.

NUPI bruker plattformen Microsoft Teams Live Event til dette webinaret. Husk derfor å registrere deg i toppen av siden for å sikre at du får tilsendt en lenke til arrangementet. Her er en kort video som forklarer hvordan plattformen fungerer. Webinaret varer fra 14.00 til 15.30.