Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Erik Reichborn-Kjennerud

Seniorforsker
Erik_Reichborn_Kjennerud_11.jpg

Kontaktinfo og filer

er@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Erik Reichborn-Kjennerud har en PhD i War Studies fra King’s College London og en MA i sikkerhetspolitikkstudier fra The George Washington University.

Forskningsinteressene hans inkluderer vestlig moderne krigføring, krig og teknologi, militærteori og operasjonell tenkning og praksis, kritisk IR-teori og Science and Technology Studies.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt

Utdanning

PhD, War studies, Kings College London

Master of Arts, Security Policy Studies, The George Washington University

Arbeidserfaring

2010- Forsker, NUPI

2009 Foreleser, Sogn og Fjordane University College

2008-2009 Assistent, The Atlantic Council of the United States

2008-2009 Praktikant, The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES)

Aktivitet

Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
151223_Benanti.png
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
15. des. 2023
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

Algoritmenes etikk: ansvarlig styring av kunstig intelligens

Hvordan utvikle kunstig intelligens på etisk vis?

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

NUPI-forskere bidro til Forsvarskommisjonens rapport

Forskerne Kristin Haugevik, Erik Reichborn-Kjennerud og Julie Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har levert innspill til Forsvarskommisjonens arbeid.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
MMS22 utkast-mikkel.png
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
18. okt. 2022
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk

Militærmaktseminaret 2022: Nordeuropeisk tryggleik etter Ukraina

Tryggleiken i verda er meir trua enn på lenge – også for oss i nord. Under årets militærmaktseminar blir det debatt om viktige politiske spørsmål knytt til tryggleiken i Noregs næraste nabolag.

Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Krig i en verden av fremmed intelligens

Dette kapittelet diskuterer en rekke problemstillinger knyttet til den pågående debatten rundt kunstig intelligens og dets innvirkning på fremtidens geopolitikk og krigføring. Gjennom innsikter fra vitenskaps- og teknologistudier (STS) søker kapittelet å stille spørsmål ved vanlige antagelser i statsvitenskapen om forholdet mellom teknologi, krig og politikk. Det vil bli argumentert for at statsvitenskapens behandling av disse som uavhengige elementer og de påfølgende forenklede forestillinger om teknologisk og sosiopolitisk endring må endres til fordel for en mer inklusiv tankegang rundt sosiotekniske praksiser. Dette vil bedre vår forståelse av forholdet krig-teknologi samtidig som det gir bedre grobunn for å diskutere endringer i kjølvannet av utviklingen av kunstig intelligens.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Screenshot 2022-06-17 at 14.45.12.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The unsolicited rocket: a story of science, technology, and future wars

Denne artikkelen undersøker det forunderlige tilfellet med den uønskede raketten: et norsk forskningsinstitutt utviklet et våpensystem som ingen ønsket eller hadde bedt om, men som senere ble bredt implementert. Vi argumenterer for at «Terne»-våpenet ikke eksisterte fordi det var nødvendig basert på rasjonelle beregninger om effektivitet, men på grunn av narrativene, koalisjonene og konkurransedynamikkene som omkranset det og gjorde det nyttig. Konvensjonelt betraktes krig og teknologi ofte som distinkte "ting" med uforanderlige essenser, brukt som variabler for å forklare andre fenomener, i stedet for å bli undersøkt på deres egne premisser. I dette tilfellet fokuserer vi empirisk på konfigurasjonen av sosiotekniske visjoner, og handlingskapasitetene som oppstår fra disse. Ved å fokusere på sosiotekniske systemer er dette ikke et tilfelle av "militarisering" av det sivile samfunn og forskning i fredstid. Snarere, evnen til handling ligger i konkurransedyktige nettverk av narrativer og koalisjoner mellom teknologier, individer, profesjoner, teknologiske miljøer, militære organisasjoner og finansieringsorganer, som sammen former hvordan ideer og teknologier blir autoritative og dominerende.

 • Forsvar
Screenshot 2022-06-17 at 14.10.12.png
 • Forsvar
Statsminister Jonas Gahr Støre taler i FNs Sikkerhetsråd i 2022
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Arrangement
18:00 - 19:30
Internasjonalen
Norsk
250422 Boklansering digitalisering og internasjonal politikk-3_ny med panelet.jpg
Arrangement
18:00 - 19:30
Internasjonalen
Norsk
25. apr. 2022
Arrangement
18:00 - 19:30
Internasjonalen
Norsk

Boklansering: Digitalisering og internasjonal politikk

Kva for nokre tryggingspolitiske val og dilemma representerer den nye digitale kvardagen for Noreg og resten av verda? NUPI og Universitetsforlaget inviterer til boklansering på Internasjonalen i Oslo!

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Ny bok: Digitalisering og internasjonal politikk

Hvilke sikkerhetspolitiske valg og dilemmaer representerer den nye digitale hverdagen for Norge og resten av verden?
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
MicrosoftTeams-image (6).png
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Cyber security, knowledge and practices (CYKNOW)

Gjennom en tverrfaglig tilnærming som fusjonerer samfunnsvitenskap med vitenskap- og teknologistudier og data- og ingeniørkunnskap, utvikler CYKNOW et nytt analytisk rammeverk for å studere cybersikke...

 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
1 - 10 av 34 oppføringer