En hel verden har latt seg sjokkere av Talibans retur til makten i Afghanistan, men dette var likevel ikke helt uventet. Nyhetsbildet er preget av panikk og usikkerhet, og både afghanere og det internasjonale samfunnet er usikre på hvordan det nye regimet vil håndtere oppgaven med å styre landet og skape trygghet og sikkerhet for folket. I dette webinaret vil vi reflektere over lokalsamfunnets tidligere erfaringer med Taliban og knytte disse erfaringene til usikkerhet og mangel på trygghet hos lokalbefolkningen i Afghanistan. Webinaret vil deretter belyse hvordan politireformen så ut i Afghanistan før Taliban tok over makten og vi vil reflektere over fremtiden for det afghanske politiet under Taliban og hvordan dette eventuelt vil se ut.

Webinaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Bios:

Ingrid Nyborg er førsteamanuensis ved institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Nyborg har over 30 års forskningserfaring fra Afrika og Sør-Asia, hvor hun de siste 15 årene har fokusert på "livelihood security", post konflikt og -kriseutvikling i Pakistan og Afghanistan. Hun har nylig fullført et femåring EU Horizon 2020 forskningsprosjekt med tittel «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform» - et globalt studie av 12 land, der Nyborg ledet et team på 35 internasjonale forskere som studerte alternative, ikke-militariserte former for politiarbeid og oppbyggingen av tillitsprosesser mellom politi og lokalsamfunn.

Surendra Sharma er en pensjonert generalinspektør fra India med 39 års erfaring innen politiarbeid, inkludert 15 år som ekspert på kapasitetsbygging, teknisk rådgiver og seniorrådgiver i flere av FNs fredsbevarende oppdrag og gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP). Sharma har iverksatt samfunnsbasert politiarbeid i Øst-Timor, Sudan og Sør-Sudan. Han var senior politirådgiver for UNDP i Kabul fra april 2017 til juli 2020, hvor han samarbeidet med det Afghanske innenriksdepartementet og det nasjonale politiet for å utvikle en afghansk ledet og eid modell som nå er under implementering av UNDP i Kabul.