Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Afghanistan, Taliban og migrasjon

Kva konsekvensar vil Talibans maktovertaking i Afghanistan ha for migrasjon til nærområda og Europa?
07 oktober 2021
16:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Zoom
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Menneskerettigheter
 • EU
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital

Regjeringas brå fall og Talibans overtaking av Kabul har forverra den skjøre økonomiske situasjonen og forårsaka ei alvorleg humanitær krise i Afghanistan. Dette skaper bekymring for mogleg massiv migrasjon frå landet. Korleis ser situasjonen ut i Afghanistan under Taliban, og kva er utsiktene for framtida? Vil menneskerettsbrot og fattigdom presse mange fleire afghanarar til å søkje tryggleik i utlandet som fører til ei ny flyktningkrise? Kva kan det internasjonale samfunnet, og spesielt EU gjere for å førebu seg på og forhindre eit verst tenkjeleg scenario?

Hovudtalarar: 

Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network

Arne Strand, Chr. Michelsen institutt

Jolanta Szymańska, Polish Institute for International Affairs

Møteleiar: Morten Bøås, Norsk utanrikspolitisk institutt

07 oktober 2021
16:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Zoom
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Menneskerettigheter
 • EU
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital