Regjeringens bråe fall og Talibans overtakelse av Kabul har forverret den skjøre økonomiske situasjonen og forårsaket en alvorlig humanitær krise i Afghanistan. Dette skaper bekymring for mulig massiv migrasjon fra landet. Hvordan ser situasjonen ut i Afghanistan under Taliban, og hva er utsiktene for fremtiden? Vil menneskerettighetsbrudd og fattigdom presse mange flere afghanere til å søke sikkerhet i utlandet som fører til en ny flyktningkrise? Hva kan det internasjonale samfunnet, og spesielt EU gjøre for å forberede seg på og forhindre et verst tenkelig scenario?

Hovedtalere: 

  • Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network
  • Arne Strand, Chr. Michelsen institutt
  • Jolanta Szymańska, Polish Institute for International Affairs

Møteleder: Morten Bøås, Norsk Utenrikspolitisk Institutt