For få dager siden ble det enighet mellom Norge og Storbritannia om en ny permanent handelsavtale. Siden Storbritannia er en stor handelspartner, var det viktig at forhandlingene kom i havn. Den nye avtalen er mer omfattende enn alle frihandelsavtaler Norge har via EFTA (med nesten 40 land), men mindre omfattende enn EØS-avtalen. På seminaret ser vi nærmere på den nye avtalen, og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterer sitt perspektiv.

På seminaret belyser vi avtalen også i et bredere og historisk perspektiv: Er dette en ny mal for Norges frihandelsavtaler, eller et unikt resultat av at dette var forhandlinger om mindre integrasjon snarere enn mer? I analysen bygger vi på forskning i boken om Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene (Melchior & Nilssen 2020), og tre av forfatterne gir ulike perspektiver på Brexit og den nye handelsavtalen.

Christel Elvestad (Universitet Nord) vil analysere ordningene for veterinær- og grensekontroll i den nye avtalen. Har man her utviklet en helt ny modell for frihandelsavtaler, eller er løsningen på linje med det man finner i eksisterende avtaler?

Trond Bjørndal (SNF) vil belyse fordelingen av fangstkvoter for fisk i kjølvannet av Brexit. Dette er ikke en del av den nye handelsavtalen; tvert om er det slik at Norge og Storbritannia ikke har blitt enige om fordelingen av fangstkvoter i Nordsjøen. En ringvirkning av Brexit er også at EU har innvilget seg selv kvoter for torsk i Svalbardsonen basert på tidligere britisk fiske, og dette er bestridt av Norge. Har Norge her blitt en salderingspost som følge av Brexit?

Underveis i forhandlingene har det i debatten vært særlig fokus på motsetningen mellom fisk og landbruk: Norge krevet full frihandel for fisk, mens Storbritannia ville ha økt markedsadgang for landbruksvarer. De norske kontroversene om dette er vel kjent, og resultatet for fisk og landbruk ble nær status quo, med litt pluss og minus som nå blir debattert. På seminaret vil Arne Melchior (NUPI) belyse denne motsetningen mellom fisk og landbruk.

Melchior vil også kommentere forhandlingsprosessen og avtalen mer generelt: I hvilken grad er avtalen påvirket av føringer fra forhandlingene mellom EU og Storbritannia, og i hvilken grad har den kommet fram til nye løsninger som kan brukes i andre avtaler? Hva har vi mistet i forhold til EØS, og hva har vi beholdt?