Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Det svakaste leddet? Digital teknologi og kapasitetsbygging i utviklingsland

Bli med på webinar for å lære om behovet for å byggje sikkerheitsstandardar på tvers av land for å minimere digitale trugslar.
07 april 2021
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Sårbare stater
 • Styring
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital

Sjå opptak av heile webinaret her:

Når verda blir meir samankopla, blir avhengigheita av det digitale rommet og tilhøyrande infrastruktur enno meir tydeleg på tvers av sektorar. Sidan domenet berre er like sterkt som det svakaste leddet, er det eit tydeleg behov for å byggje sikkerheitsstandardar på tvers av land for å minimere digitale trugslar. 

Dei digitale trugslane og den tilhøyrande risikoen er særleg utfordrande for utviklingsland og land som er ramma av konflikt. Difor er det behov for spesifikk innsats retta mot desse landa, sidan dei utviklar digital og fysisk infrastruktur i stor hastigheit, på same tid som dei må handtere skjøre institusjonar og dårlege styringsmekanismar med sine avgrensa ressursar.

Arrangementet er ein del av prosjektet C3SA, som du kan lese meir om her, og er knytt til NUPIs forskingssenter på cybertryggleik.

Vil du få invitasjonar til seminar, analysar og ny forsking rett i e-postboksen? Meld deg på NUPIs nyheitsbrev her!

Talaranes bio:

Christopher Painter er ein globalt anerkjend leiar og ekspert på cybertryggleik, cyberpolitikk og cyberdiplomati, og dessutan i å få bukt med kriminalitet i det digitale rommet. Han har vore leiande i amerikansk og internasjonalt arbeid knytt til cyber i over 25 år - blant anna i justisdepartementet, FBI, i National Security Council, og i Utanriksdepartementet. Han har initiert, drive eller fungert som rådgivar i amerikansk cyberpolitikk i over eit tiår, og har skapt innovative nye organisasjonar og tilnærmingar for å handtere trusslene, men også å utnytte fordelane og moglegheitene som finst i det digitale rommet.

Carolin Weisser Harris leier Internasjonale Operasjoner på Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC) basert på institutt for informatikk. I denne rolla er ho ansvarleg for interessentengasjement of for distribusjon av flaggskipet på senteret Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations (CMM). Ho er medforfattar på ei rekkje CMM-gjennomgangar i Afrika, Asia og Europa.

Dr. Andrea Calderaro er direktør for Centre for Internet and Global Politics, seniorforelesar i Internasjonale Relasjoner på Department of Politics and International Relations/School of Law and Politics og medlem av Centre of Excellence in Cyber Security Analytics på Cardiff University. Han har ei doktorgrad i statsvitskap frå European University Institute. Forskinga hans sentrerer rundt internett og internasjonale relasjonar, med fokus på transnasjonal styring i det digitale rommet, cybertryggleik, kapasitetsbygging i det digitale rommet, og cyberdiplomati.

Patryk Pawlak er Executive officer i EUISS Brussel. I denne rolla held oppe og utviklar han relasjonar med andre Burssel-baserte institusjonar. I tillegg er han ansvarleg for cyberportfolioen, og leier instituttets cyber-relaterte prosjekt. sidan juni 2016 har han vore medlem av Advisory Board of the Global Forum on Cyber Expertise. Arbeidet hans relatert til det digitale rommet og EUs tryggingspolitikk meir generelt er publisert i fleire journalar. 

Hovedtalere

Christopher Painter
President, the Global Forum on Cyber Expertise Foundation
Carolin Weisser Harris
Leder, International Operations, Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC)
Andrea Calderaro
Direktør, Centre for Internet and Global Politics
Patryk Pawlak
Executive Officer, EUISS Brussel

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Managing a digital revolution: cyber security capacity building in Myanmar

Digitalisering utsetter utviklingsland for et økende antall risikoer, samt muligheter knyttet til tilkobling til Internett. Myanmar skiller seg ut som et kritisk tilfelle av både fallgruvene og fordelene Internett-tilkoblingen kan medføre. Midt i en politisk overgang fra militært styre til et fungerende demokrati, legger Myanmar IKT til sentrale områder som bank og e-forvaltning. Etter å ha vært et av de minst tilkoblede landene i verden for bare fem år siden, kobler landet seg nå til Internett i et enestående tempo, med få institusjoner på plass for å sikre at overgangen går greit. Den raske utvidelsen av Internett-tilkobling kobler stadig flere mennesker til en internasjonal verden av virksomhet, diskurs og underholdning, men også kriminalitet, underordninger og uenighet. Et avgjørende aspekt for utviklingen i årene som kommer vil være å utnytte fordelene, samt redusere ulempene som iboende følger i kjølvannet av Internett-tilgang (Schia, 2018). I dette kapittelet undersøker vi risikoen og potensielle fordelene ved Myanmars omfavnelse av digital teknologi.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utviklingspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utviklingspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The role of the UN Security Council in cybersecurity: international peace and security in the digital age

At the 75th anniversary of the United Nations, the UN Security Council is faced with difficult questions about its efficacy, relevance and legitimacy. The leading powers and the permanent members (P5) of the Security Council – China, France, Russia, the UK and the USA – are drawn into a heavy contest over the world order. Power lines are (to be) drawn in an increasingly digital, interconnected and multi-stakeholder society. So far, despite the language from heads of states, global media houses and from leaders of international organizations including NATO and the UN, none of the P5 countries have brought cyber to the UNSC. Other countries – for instance, Lithuania and the Netherlands – have considered introducing cybersecurity issues in the Council, but no action has followed. One of the most recent members-elect, Estonia, has pledged to take the issue up. To stay relevant and act up on its responsibility for international peace and security, the Security Council will have to establish itself vis-à-vis cyber issues. The goal of this chapter is to examine why and how. To what extent do questions pertaining to digital threats and cybersecurity fall within the mandate of the Council and what could it address given the politically tense times among the P5.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The cyber frontier and digital pitfalls in the Global South

How does digitalisation lead to new kinds of global connections and disconnections in the Global South? And what are the pitfalls that accompany this development? Much of the policy literature on digitalisation and development has focused on the importance of connecting developing countries to digital networks. Good connection to digital networks may have a fundamental impact on societies, changing not only how individuals and businesses navigate, operate and seek opportunities, but also as regards relations between government and the citizenry. However, the rapid pace of this development implies that digital technologies are being put to use before good, functional regulatory mechanisms have been developed and installed. The resultant shortcomings – in state mechanisms, institutions, coordination mechanisms, private mechanisms, general awareness, public knowledge and skills – open the door to new kinds of vulnerabilities. Herein lie dangers, but also opportunities for donor/recipient country exchange. Instead of adding to the already substantial literature on the potential dividends, this article examines a less studied issue: the new societal vulnerabilities emerging from digitalisation in developing countries. While there is wide agreement about the need to bridge the gap between the connected and the disconnected, the pitfalls are many.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Afrika
 • Asia
 • Internasjonale organisasjoner
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Afrika
 • Asia
 • Internasjonale organisasjoner
07 april 2021
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Sårbare stater
 • Styring
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital