Dette webinaret er eitt av to, som markerer avslutninga av forskingsprosjektet "Responsible innovation and happiness", som er eit tverrfagleg prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd og koordinert av TIK-senteret ved Universitetet i Oslo; med NUPI, psykologisk institutt (UiO) og Science Policy Research Unit (SPRU, Sussex) som hovudpartnarar. Det andre webinaret om digitalisering og  velferd arrangerers den 29. januar.

Webinaret vil vere på Zoom, og alle som registrerer seg kan delta. Send ein e-post hit for å melde deg på: fulvio.castellacci@tik.uio.no

PROGRAM:

10:00 – 12:00: ICTs, growth and income inequalities

Per Botolf Maurseth: “Internet and economic growth”.

Dibyendu Maiti: “ICT Exposure and well-being: A Cross Country Analysis”.

Artur Santoalha et al.: “Digital skills and income inequalities in European regions”.

Discussant: Chantale Tippett (NESTA, UK)

13:00 – 15:00: ICTs and international trade

Hildegunn Nordås: “Telecommunications, trade policy and services exports”.

Hege Medin & Per Botolf Maurseth: “Internet use, intermediaries and international trade”.

Arne Melchior: “Distance never blir dia: On trade, digitization and gravity".

Discussant: Biswajit Nag (Indian Institute of Foreign Trade)