Dette webinaret er ett av to, som markerer avslutningen av forskningsprosjektet "Responsible innovation and happiness", som er et tverrfaglig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og koordinert av TIK-senteret ved Universitetet i Oslo; med NUPI, psykologisk institutt (UiO) og Science Policy Research Unit (SPRU, Sussex) som hovedpartnere. Det andre webinaret om digitalisering og  velferd arrangerers den 29. januar.

Webinaret vil være på Zoom, og alle som registrerer seg kan delta. Send en epost hit for å melde deg på: fulvio.castellacci@tik.uio.no

PROGRAM:

10:00 – 12:00: ICTs, growth and income inequalities

  • Per Botolf Maurseth: “Internet and economic growth”.
  • Dibyendu Maiti: “ICT Exposure and well-being: A Cross Country Analysis”.
  • Artur Santoalha et al.: “Digital skills and income inequalities in European regions”.
  • Discussant: Chantale Tippett (NESTA, UK)

13:00 – 15:00: ICTs and international trade

  • Hildegunn Nordås: “Telecommunications, trade policy and services exports”.
  • Hege Medin & Per Botolf Maurseth: “Internet use, intermediaries and international trade”.
  • Arne Melchior: “Distance never dies: On trade, digitization and gravity".
  • Discussant: Biswajit Nag (Indian Institute of Foreign Trade)