Gjekk du glipp av dette webinaret? Sjå heile her!

Joe Biden blir USAs 46. president onsdag 20. januar 2021, og i det høvet har tidsskriftet Internasjonal Politikk publisert eit fokussnummer om USAs val og dets utanrikspolitiske betydning. Det er NUPIs Minda Holm som er redaktør for tidsskriftet, men denne utgåva er det Hilde Restad frå Bjørknes Høyskole som har vore gjesteredaktør for.

Spesialnummeret er ope tilgjengeleg for alle, og det er bidragsytarane frå dette nummeret som vil vere deltakarane i webinaret dagen USAs neste president skal innsetjast.

Det vil blandt anna handle om kva rammevilkår Biden eigentleg har for utanrikspolitikken sin dei neste fire åra, og USAs demokratiske utfordringar.

PROGRAM:

Webinaret består av to delar: Ein utanrikspolitisk bolk og ein val-bolk.

Del 1: Utanrikspolitikk frå Trump til Biden:

Bjørn-Olav Knutsen, forskar, Forsvarets forskingsinstitutt (FFI)

Johannes Rø, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudium

Kari Tvetbråten, senior forvaltningsrevisor ved Romerike revisjon IKS

Hilde Restad, førsteamanuensis, Bjørknes høgskule

Del 2: Val og demokrati i USA:

Vårin Alme, USA-kommentator, Amerikanskpolitikk.no

Hilde Restad, førsteamanuensis, Bjørknes høgskule