Sjå heile seminaret her:

Covid-19 har sett EU under eit enormt press utan sidestykke. Pandemien kom på toppen av ei rekkje andre kriser som har ramma unionen dei siste åra, inkludert flykningekrisen, finanskrisa, Brexit, konflikten i Ukraina og legitimitetskrisa. Står framtida til europeisk integrasjon no i fare? Vil medlemslanda i EU klare å møte denne krisa saman? Og korleis formar og påverkar kriser europeisk integrasjon? 

Dette webinaret ser nærare på EUs handtering av kriser, med fokus på korleis unionen har takla pandemien vi no står i. Sjølv om den første responsen var treg, viser både historia og det siste årets utvikling, at EU vil integrerast ytterlegare gjennom arbeidet sitt med kriser. Akkurat slik ein også tidlegare har sett.

I dette webinaret vil NUPI's Marianne Riddervold presentere funn frå ho nyleg publiserte ‘Palgrave Handbook on EU crises' (medredaktørar: Jarle Trondal and Akasemi Newsome). Scott L. Greer dykkar deretter ned i EUs covid-19 politikk, der han vil diskutere korleis EU først mislykkast, men no har utvikla ei rekkje nye verktøy og mekanismar, inkludert utviklinga av ein ny felles dagsorden for helse. Scott vil også ta eit komparativt blikk på EU, basert på si nyaste bok ‘Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of Covid-19 (medredaktørar: Elizabeth J. King, Elize Massard då Fonseca og André Peralta-Santos).

Scott L. Greer, PhD er professor i helseleiing og politikk, global offentleg helse og statsvitskap ved University of Michigan og seniorrådgivar for helseleiing i European Observatory on Health Systems and Policies. Hans siste bøker inkluderer Federalism and Social Policy, Everything you always wanted to know about European Union health policy but were afraid to ask (revidert utgåve kjem i oktober 2021), og The European Union after Brexit (2020), og dessutan den heilt ferske boka Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of Covid-19.

Marianne Riddervold, PhD er forskar (deltid) i NUPI's forskingsgruppe for tryggleik og forsvar. Ho er også professor i statsvitskap/internasjonale relasjonar ved Høgskolen i Innlandet , og seniorforskar ved UC Berkeley Institute of European Studies. Hennar siste bøker inkluderer Palgrave Handbook on EU Crises og Maritime Turn in EU Foreign and Security policies. Aims, Actors and Mechanisms of Integration (2018).