Marianne Riddervold

Forsker I (bistilling)

Marianne Riddervold er forsker I (bistilling) i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Høgskolen i Innlandet og Senior Fellow ved University of California, Berkeley.

Riddervold er ekspert på  europeisk utenriks, sikkerhet- og forsvarspolitikk, EU, EU-kriser, NATO, maritim sikkerhet og transatlantiske relasjoner. Hun er også interessert i teoriutvikling innen internasjonal politikk og europeisk integrasjon.  

 

 


Utdanning

2011 PhD, Universitetet i Oslo

1998 Cand Polit, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2019- Forsker I, NUPI

2018- Professor, Høgskolen i Innlandet

2015- Senior Fellow, University of California, Berkeley, USA

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler