Marianne Riddervold

Forsker I (bistilling)

Marianne Riddervold er forsker I (bistilling) i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Høgskolen i Innlandet og Senior Fellow ved University of California, Berkeley.

Riddervold er ekspert på EUs utenriks- og forsvarspolitikk, internasjonal politikk og sikkerhet, maritim sikkerhet, transatlantiske relasjoner og teoriutvikling innen internasjonal politikk og Europeisk integrasjon.  


UTDANNING:

2011 PhD, Universitetet i Oslo

1998 Cand Polit, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

WORK EXPERIENCE:

2019 - Forsker I, NUPI

2018 - Professor, Høgskolen i Innlandet

2015 - Senior Fellow, University of California, Berkeley, USA

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler