Du kan sjå dette seminaret via denne lenkja.

Covid-19-pandemien påverkar alle delar av verdssamfunnet og har påverka både statar og privat sektor negativt. 

Sjølv om vi enno ikkje kjenner heile biletet av korleis pandemien vil påverke Afrika, veit vi at verknadene på økonomi, helsesektor og politikk er omfattande – og dei vil vere store også i framtida. 

På dette webinaret presenterer professor Odd Helge Fjeldstad (CMI) funn frå ein ny studie om langtidseffektane av covid-19 på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara. Fjelstad vil diskutere potensialet ulike framtidige skatteinstrument har for å auke framtidige inntekter, og undersøkje kva rolle framtidig donorstøtte kan ha i å etablere effektive og legitime regime for nasjonal inntekstinnkrevjing i Afrika.

Policy brief: Long-term effects of the Covid-19 pandemic on domestic resource mobilisation in sub-Saharan Africa

Webinaret blir organisert av SkattJakt-nettverket, og vil leiast av Morten Bøås (NUPI)

Arrangementet finn stad på ei digital plattform. Ver vennleg og merk at du ikkje vil få ein stadfestings-e-post etter påmelding. Lenkje til strøyming blir send ut på e-post til påmelde før arrangementsstart, og dessutan blir her publiserte på denne sida.