Knapphet på ressurser er en utfordring for utviklingsland på en rekke områder. Cybersikkerhet er intet unntak. Når digitaliseringen skyter fart, blir behovet for å koble cybersikkerhet og utvikling også sterkere. Senest i juni i år møttes Verdensbanken og Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), som jobber med å styrke kapasitet og ekspertise på cybersikkerhet verden over, for å se nærmere på hvordan en kan bygge bro mellom kapasitetsbygging innen cybersikkerhet og aktører som jobber med utvikling.

På dette webinaret, som arrangeres av NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet, skal vi se nærmere på funnene fra rapporten Integrating Cyber Security into the Digital Development Agendasammen med forfatterne Melissa Hathaway og Francesca Spidalieri. Rapporten setter søkelys på noen av nøkkelutfordringene – og fordelene – ved å innlemme cybersikkerhet, digital robusthet og kapasitetsbygging på cyberfeltet i den mer generelle utviklingsagendaen. Rapporten viser også til eksempler på «best practice» og arenaer hvor feltene cybersikkerhet og utvikling kan møtes, samt aktiviteter som kan legge til rette for mer samarbeid mellom de to miljøene.

 

Vil du få invitasjoner og nyheter fra oss rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Om bidragsyterne:

Melissa Hathaway er en internasjonalt anerkjent ekspert på cybersikkerhet og håndtering av digital risiko, og har arbeidet på høyt nivå for myndigheter og internasjonale institusjoner. Hun har jobbet med to av USAs presidentadministrasjoner. Hathaway ledet Cyberspace Policy Review under president Barack Obama og Comprehensive National Cybersecurity Initiative (CNCI) under president George W. Bush. Som president i Hathaway Global Strategies har Hathaway en unik kombinasjon av politisk og teknisk ekspertise, i tillegg til styreerfaring, og er dermed godt posisjonert for å bistå klienter med å bedre forstå samspillet mellom policy, trender innen teknologi og industry, og økonomiske drivkrefter bak anskaffelser og bedriftsutviklingsstrategier. Hathaway har bachelorgrad fra The American University in Washington, D.C, har fullført doktorgradsstudier i internasjonal økonomi og teknologipolicy, og er uteksaminert fra US Armed Forces Staff College med spesialsertifisering I informasjonsoperasjoner. Hun publiserer jevnlig arbeider på cybersikkerhetsfeltet, som kan leses her.

Francesca Spidalieri er cybersikkerhetkonsulent for Hathaway Global Strategies, samt førsteamanuensis i cyberpolicy ved University of Maryland’s School of Public Policy og ved  Salve Regina University. Hun er også en av hovedbidragsyterne til Cyber Readiness Index 2.0-prosjektet ved Potomac Institute for Policy Studies, og Senior Fellow for Cyber Leadsership ved Pell Center for International Relations and Public Policy. Spidalieri bidrar også som ekspert på cybersikkerhet i Verdensbanken, FNs International Telecommunications Union, Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), og ved flere andre forskningsinstitutter i Europa og USA. Forskningen og publikasjonene hennes har dreid seg om utvikling av lederskap innen cyberfeltet, håndtering av cyberrisiko, det digitale skiftet og nasjonal cyberberedskap og -robusthet. Spidalieri har mastergrad i internasjonale forhold og sikkerhetsstudier fra The Fletcher School ved Tufts University, og bachelorgrad i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra universitetet i Milano. Hun har også fullført kurs I cybersikkerhet ved Center for Cyber Conflict Studies ved U.S. Naval College. Hun holder jevnlig foredrag om cyberrelaterte hendelser i USA og Europa, og bidrar til tidsskriftsartikler og andre publikasjoner om cyberpolicy som påvirker stater og organisasjoner verden over.