Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

WEBINAR: Theory Seminar: Models as Viral Assemblages

På dette teoriseminaret presenterer Marit Tolo Østebø frå si seinaste bok Village Gone Viral: Understanding the Spread of Policy Models in a Digital Age.
07 desember 2021
12:15 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

  • Engelsk
  • Teoriseminar
  • Digital

“Models and modeling are nót new phenomena. Throughout history, various forms of models have been used to explain and predict “real-world” phenomena, inform policy, and govern human behavior. Yet, the burgeoning of models and modeling practices in our contemporary world suggests that we live in a modeloscene: an era in which models and modeling have become increasingly hegemonic as forms of knowledge and tools of governance. The Covid-19 pandemic blir hatt, perhaps more than anything else, revealed the effects of this “model reality.” Models are no longar confined to policy experts or scientists but have become unprecedentedly public and popularized. Graphic models depicting and comparing the spread and consequences of COVID across geographical areas have been the front-page of major news utsal, and numerous newspaper articles and op-eds have been written about predictive modeling. Models have come to govern our lives, informing us of what the future could look like if we fail to wash our handsar or comply with physical distancing rules.”

På dette teoriseminaret bruker Marit Tolo Østebø eit døme frå Awra Amba, ein liten landsby i Etiopia som har blitt til ein transnasjonal modell for likestilling og berekraftig utvikling for å vurdere den utbreidde sirkulasjonen og bruken av modelleringspraksis i ein stadig meir transnasjonal og digital verda. Kva er modellane og korleis blir dei til? Kva legg til rette for og driv ein modells viralitet? Kvifor går nokon modellar viralt og andre ikkje? Og kva er effekten av statusen til modellane for modellen sjølv? Ved å trekkje linjer frå litteraturen om ‘assemblage', Gabriel Tarde's sosialepidemiologi og lærdom frå virologi, foreslår Østbø at ein modell – enten ein matematisk modell, ein algoritme, «beste praksis» eller ein modellandsby – best kan forståast som ein «viral samanstilling»: ein rotete, flytande, sosioteknisk prosess og ein konstellasjon av ikkje-menneskelege og menneskelege aktørar, ting, uventa hendingar og relasjonar som har smittande og emosjonelle kvalitetar.

Presentasjonen er basert på Marit Tolo Østebøs seinaste bok frå Stanford University Press: Village Gone Viral: Understanding the Spread of Policy Models in a Digital Age.

Hovedtaler

Marit Tolo Østebø
Antropolog, University of Florida
07 desember 2021
12:15 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Microsoft Teams
Seminar

Temaer

  • Engelsk
  • Teoriseminar
  • Digital