“Models and modeling are not new phenomena. Throughout history, various forms of models have been used to explain and predict “real-world” phenomena, inform policy, and govern human behavior. Yet, the burgeoning of models and modeling practices in our contemporary world suggests that we live in a modeloscene: an era in which models and modeling have become increasingly hegemonic as forms of knowledge and tools of governance. The COVID-19 pandemic has, perhaps more than anything else, revealed the effects of this “model reality.” Models are no longer confined to policy experts or scientists but have become unprecedentedly public and popularized. Graphic models depicting and comparing the spread and consequences of COVID across geographical areas have been the front-page of major news outlets, and numerous newspaper articles and op-eds have been written about predictive modeling. Models have come to govern our lives, informing us of what the future could look like if we fail to wash our hands or comply with physical distancing rules.”

På dette teoriseminaret bruker Marit Tolo Østebø et eksempel fra Awra Amba, en liten landsby i Etiopia som har blitt til en transnasjonal modell for likestilling og bærekraftig utvikling for å vurdere den utbredte sirkulasjonen og bruken av modelleringspraksis i en stadig mer transnasjonal og digital verden. Hva er modellene og hvordan blir de til? Hva legger til rette for og driver en modells viralitet? Hvorfor går noen modeller viralt og andre ikke? Og hva er effekten av modellenes status for modellen selv? Ved å trekke linjer fra litteraturen om ‘assemblage’, Gabriel Tarde’s sosialepidemiologi og lærdom fra virologi, foreslår Østbø at en modell – enten en matematisk modell, en algoritme, «beste praksis» eller en modellandsby – best kan forstås som en «viral sammenstilling»: en rotete, flytende, sosioteknisk prosess og en konstellasjon av ikke-menneskelige og menneskelige aktører, ting, uforutsette hendelser og relasjoner som har smittende og emosjonelle kvaliteter.

Presentasjonen er basert på Marit Tolo Østebøs seneste bok fra Stanford University Press: Village Gone Viral: Understanding the Spread of Policy Models in a Digital Age.