Jon Harald Sande Lie

Forsker 1

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og forsker 1 ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling og diplomati (GOaD).

Hovedtema for forskningen hans er internasjonal bistand, global styring og statsdannelse, med fokus på utvikling og humanitær bistand i Øst-Afrika, spesielt Etiopia og Uganda, hvor han har oppholdt seg i lange perioder i forbindelse med feltarbeid og studert partnerskapsforholdet mellom aktørene på NGO-nivå og aktørene involvert i verdensbanken.

Lie er medredaktør for tidsskriftet Forum for Development Studies. Han er prosjektleder for FRIPRO-prosjektet «Developmentality and the Anthropology of Partnerhsip».


Utdanning

2011 PhD i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

2004 Cand. Polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

2000 Cand. Mag. med sosialantropologi, idehistorie, religionshistorie, filisofi, og miljø og utvikling i fagkretsen.

Arbeidserfaring

2022- Forsker 1, NUPI

2011- Seniorforsker, NUPI 

2007-2011 Forsker, NUPI

2004- Stipendiat, sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler