Meir om seminaret her.

Russland har ikkje oppnådd dei sentrale måla sine i Ukraina-krigen og NATO alliansen utvidar med to nye medlemmer: Kva blir neste trekket til Putin-regimet og korleis bør Noreg ta omsyn til Russland framover? To faglege oppspel blir følgde av ein samtale med Utanriksminister Anniken Huitfeldt og debatt om Noregs framtidige Russlandspolitikk.

Seminaret blir strøymt og sluttar 16.00.  

Oppspel ved: 

Tor Bukkvoll, FFI 
Julie Wilhelmsen, NUPI               

Ordstyrar: Frithjof Jacobsen 

Medverkande

Anniken Huitfeldt, Utanriksminister, AP

Asle Toje, statsvitar og samfunnsdebattant

Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant, SV

Julie Wilhelmsen, seniorforskar NUPI

Tor Bukkvoll, sjefsforskar Forsvarets forskingsinstitutt

Ine Eriksen Søreide, stortingsrepresentant, H