REGISTRER DEG FOR FYSISK DELTAKELSE HER ! (Digital deltakelse krever ingen påmelding).

Putin-regimet har benyttet seg av trusler, korrupsjon og massiv propaganda, inkludert spredning av konspirasjonsteorier, som styringsverktøy. Da Russland ble rammet av COVID-19 pandemien i 2020, gav imidlertid den konspiratoriske tenkningen som Kreml hadde dyrket frem nå grobunn for andre, ikke Kreml-støttede konspirasjonsteorier. Mange russere støttet for eksempel tanken om at viruset var menneskeskapt. Andre mente at korrupte medier og myndigheter overdrev farlighetsgraden til COVID-19 og forsøkte å manipulere borgerne. Et flertall nektet derfor å ta del i det statlige vaksinasjonsprogrammet, og mange protesterte også mot tiltakene som ble iverksatt for å få kontroll med pandemien. Myndighetenes forsøk på å handle i tråd med globale praksiser som skulle forhindre spredning av viruset mislyktes derfor.

På seminaret ser vi nærmere på hvordan COVID-19 dissidentene har utfordret Kremls politiske kommunikasjonsstrategi. Yablokov og Moen-Larsen har sett nærmere på Telegram-kanalen «Motstand mot COVID-19» (senere kjent som «Konspirasjonsteori») og hvordan myndighetenes pandemibudskap der har blitt mottatt, omfortolket og kritisert ved hjelp av globale og lokale konspirasjonsteorier. De finner at Telegram-gruppen i svært liten grad tok inn myndighets budskap. Dette viser at det finnes klare grenser for hvor effektiv den Kreml-produserte propagandaen er.

Du kan også følge seminaret på YouTube: