EU vedtok 8 historisk omfattende sanksjonspakker, som blant annet begrenser adgang til EUs territorium, pålegger visse sektorer omfattende finansielle og økonomiske sanksjoner og rammer personer og medier som sprer desinformasjon.

Samtidig fremmer EU aktivt rettslige skritt, som straffeforfølgelse ved Den internasjonale straffedomstolen og mellomstatlige tvisteløsningsmekanismer foran Den internasjonale domstolen.

Professor Frank Hoffmeister, direktør for juridisk avdeling i EUs utenrikstjeneste, presenterer EUs respons på krigen i Ukraina, inkludert hvordan internasjonal lov både muliggjør og begrenser EUs respons.

Seminaret holdes på engelsk, og finner sted på NUPI fra 10.00 til 11.30. Arrangementet strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke registrering).