Norge-og-EU-grafikk-Foto-Shutterstockbokcollage_mini_large.jpeg

Norge og EU mot 2030

2022 - 2023 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030.

Norge og EU mot 2030 er et treårig prosjekt ledet av Avdeling for Europa og handel (Europapolitisk seksjon) i utenriksdepartementet med NUPI som ekstern partner.

Hensikten med prosjektet er å bidra til kompetanseheving, analyse og debatt om temaer og politikkområder der utviklingen i EU har særlig betydning for norske interesser. Prosjektet vil arbeide med utviklingen innenfor fire hovedtemaer: 1) EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid; 2) EUs grønne giv; 3) EUs arbeid på helseberedskap; og 4) Demokrati og rettsstat i EU.

Prosjektet vil også bidra med jevnlige seminarer innenfor NUPIs Europaseminar-serie.

 

Relevante opptredener:

Seminar: Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

Øyvind Svendsen og Marianne Riddervold ledet 29. mars 2023 et arrangement i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet, som så på EUs økte helsesatsing, deriblant Helsekrisemyndigheten HERA og betydningen for Norge.

Seminar: Rettssikkerheten og demokratiet i Europa trues – hva kan EU og Norge gjøre?

Christophe Hillion modererte 24. mars 2023 et seminar som diskuterte tiltakene EU har iverksatt for å møte utfordringene med demokrati og rettssikkerhet i Europa, med særlig fokus på "økonomisk kondisjonalitet," hvor Norge også spiller en rolle gjennom EØS-midlene.

Schuman sikkerhets- og forsvarsforum 2023

Pernille Rieker deltok 20-21 mars på arrangement i regi av EUs utenrikstjeneste (EEAS), hvor deltagere fra tenketanker rundt om i Europa var invitert til å komme med innspill til Joseph Borell og hans team rundt de spørsmålene som skulle diskuteres i selve forumet i tirsdag 21. mars i Europaparlamentet, hvor forskerne også var med. Program kan finnes her.

IFS-konferansen 2022: Europeisk sikkerhet og Ukraina-krigen: forskning, formidling og forståelse

Pernille Rieker deltok i panelet "Realpolitikkens tilbakekomst? Europa mellom stormaktene" på IFS-konferansen på Litteraturhuset i Oslo 8. September 2022

Slik påvirker Ukraina-krigen europeisk sikkerhetspolitikk

Pernille Rieker gjester FFI podcasten "Ugradert" der hun snakker med Bjørn Olav Knutsen om europeisk sikkerhetspolitikk.

Krigen i Ukraina og hvordan den endrer Europa

Pernille Rieker og Julie Wilhelmsen (NUPI) gjestet en panelsamtale arrangert av Europabevegelsen i Norge.

Krigen i Ukraina: Ny verdenssituasjon treffer også Norge

Ulf Sverdrup gjestet podkasten «Podkast uten portefølje» sammen med Ine Eriksen Søreide (H), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Fremtiden til den liberale orden

Anne Applebaum og Ulf Sverdrup gjester Civita-podkasten "Liberal halvtime".


Artikler

Ønsker ingen ny pandemi uten EU-samarbeid

March 31, 2023

Norge jobber for full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid på så like vilkår som EU-landene som mulig.

KRONIKK: Satser på sikre satellitter – Norge stengt ute

March 14, 2023

EU etablerer sikker satellittkommunikasjon for Europa, men Norge står utenfor – EØS-avtalen er ingen døråpner. Norsk industri mister muligheter og norsk sikkerhet svekkes.

KRONIKK: Europeisk samarbeid gir økt nasjonal kontroll

January 3, 2023

Norge bør bli med i det europeiske samarbeidet for kontroll med utenlandske investeringer.

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

May 13, 2022

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?

KRONIKK: Finnes det sanksjoner som kan avskrekke Putin?

March 30, 2022

Etter åtte år har ikke de vestlige sanksjonene så langt hatt noen større avskrekkende effekt på president Vladimir Putin.

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

March 30, 2022

Hva slags diagnose vil forskerne sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?

KRONIKK: Skjønner regjeringen hva som foregår i EU nå?

March 29, 2022

At vår politiske ledelse ikke er bedre informert, er oppsiktsvekkende – ikke minst gitt den siste tidens hendelser.

KRONIKK: Putins krig endrer Europa – og forsterker Norges utenforskap

March 23, 2022

Samarbeidet i EU skyter fart innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, mens Norge står nokså alene utenfor. Å utrede norsk frakobling fra Europa nå er umusikalsk.

Publikasjoner

Publication
revdem.png

The War in Ukraine is All About Democracy vs Dictatorship

2022
I denne polemikken viser Kacper Szulecki og Tore Wig til forskning i internasjonale relasjoner og komparative regimestudier for å vise at krigen i Ukraina ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-01-11 at 13.35.31.png

More than just a petrol station: Norway's contribution to European Union's green strategic autonomy

2023
NUPI-forsker Kacper Szulecki diskuterer hvordan Norge kan bidra til Europas «grønne» strategiske autonomi. Han skisserer mulighetene, utfordringene og ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-10-27 at 11.01.56.png

Europeanisation of Norwegian security and defence policy. Nordic cooperation as vehicle.

2022
Med Russlands invasjon av Ukraina har europeisk tryggleik blitt sett i høge beredskapen og betydninga av både EU og NATO forsterka. Val av ein meir isolasjonistisk ...
Publication : Research Paper
Screenshot 2022-09-27 at 12.26.01.png

Keeping up with the emerging European Defence Union: synchronising third country participation

2022
  • Steven Blockmans
Years of underspending combined with off-the-shelf weapons deliveries to support the Ukrainian armed forces has confronted EU countries with a threefold ...
Publication
Europeisk helsesammarbeid etter covid-19 pandemien.PNG

Europeisk helsesamarbeid etter covid-19 pandemien

2022
  • Frode Veggeland
  • Martin S. Time
Covid-19 pandemien er en av de største krisene i verden etter 1945. I Europa ble nasjonale myndigheter og EU-systemet utfordret med tanke på hvordan krisen ...
Publication : Academic article
Screenshot 2022-05-27 at 09.31.18.png

Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa

2022
Denne artikkelen tar sikte på å undersøke transatlantiske sikkerhetsrelasjoner i Afrika: Hvordan kan de karakteriseres? Har de blitt svekket eller styrket ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-06-02 at 14.08.30.png

The European Maritime Security and Defence Policy Architecture: Implications for Norway

2021
Maritim sikkerhet står høyt på den internasjonale og europeiske sikkerhetsagendaen, og derfor har en rekke nye initiativer og handlinger utviklet seg ...
Publication
Rieker_Giskethumbnail_large.png

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

2021
Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt ...

Prosjektleder

Temaer
Europa  EU  Sikkerhetspolitikk  Styring  Klima  Forsvar  Diplomati  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Norden
Deltakere
Arrangementer
tir. 9 mai 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Cyberforsvar og EUs cyberpolitikk

Hva er EUs nylig vedtatte retningslinjer for cyber og hvor relevante er de i dagens geopolitiske kontekst?

ons. 29 mar. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet

Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

I møte med en rekke kriser, og særlig etter erfaringene med koronapandemien, har Europa tatt flere grep for å styrke sin felles motstandsdyktighet. Hva betyr dette for Norge?

fre. 24 mar. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Rettssikkerheten og demokratiet i Europa trues – hva kan EU og Norge gjøre?

Hvordan kan økonomiske virkemidler verne om EUs grunnleggende prinsipper?

ons. 15 feb. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

EU og NATO: konkurrenter eller samarbeidspartnere?

Hvilke muligheter og utfordringer ligger bak et potensielt tettere samarbeid mellom EU og NATO? Det ser vi nærmere på under dette seminaret med Daniel Fiott.