Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg

Norge og EU mot 2030

2022 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030.

Norge og EU mot 2030 er et treårig prosjekt ledet av Avdeling for Europa og handel (Europapolitisk seksjon) i utenriksdepartementet med NUPI som ekstern partner.

Hensikten med prosjektet er å bidra til kompetanseheving, analyse og debatt om temaer og politikkområder der utviklingen i EU har særlig betydning for norske interesser. Prosjektet vil arbeide med utviklingen innenfor fire hovedtemaer: 1) EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid; 2) EUs grønne giv; 3) EUs arbeid på helseberedskap; og 4) Demokrati og rettsstat i EU.

Prosjektet vil også bidra med jevnlige seminarer.

 

Relevante opptredener:

Belgian Pre-Presidency Conference (PPC): “Towards the Next Strategic Agenda”

Pernille Rieker deltok på den belgiske Pre-Presidency konferansen i Brussel, hvor diskusjoner fokuserte på EUs neste strategiske agenda og utviklinger i sentrale politikkområder fremover. Pre-Presidency konferanser arrangeres to ganger i halvåret av TEPSA  i hovedstaden til landet som skal innta formannskapet i Rådet for den europeiske union, der også anbefalinger presenteres til sentrale beslutningstakere i de belgiske departementene. Rieker modererte panelet The EU’s Security and Defence Capabilities in a Changing Landscape.

pernille rieker tepsa ppc brussels 2023.jpg

Bokpresentasjon og debatt: Et nytt perspektiv på Norges handlingsrom under EØS-avtalen

Norge er, gjennom EØS-avtalen og en rekke andre avtaler, tett bundet opp til EU. Hvilke handlingsrom og muligheter har Norge i dette samarbeidet? Disse spørsmålene ble debattert under lanseringen av boken “Norway’s EU Experience and Lessons for the UK. On Autonomy and Wriggle Room,” hvor Marianne Riddervold og Øyvind Svendsen har skrevet hvert sitt kapittel. Marianne Riddervold deltok i panelet: Handlingsrom og autonomi: Hvilke muligheter har Norge til å sette og gjennomføre egne mål? hvor forskere diskuterte betydningen av EU-samarbeidet for politikkområdene klima og energi, forsvar og sikkerhet samt handel og primærnæringene, på boklanseringen 20 november på Kulturhuset i Oslo. 

 

Kåkånomics: Konferansen for økonomisk politikk - Norge i verden 2023

Pernille Rieker deltok i panelet Noreg og EU: Integrasjon eller separasjon? på Konferansen for økonomisk politikk i Stavanger torsdag 26 oktober 2023. Program tilgjengelig her.

 

European Political Community Observatory: Think Tank Forum 2023

Pernille Rieker og Christophe Hillion deltok på tenketankforumet EPC Observatory  29 September i Granada, Spania. Forumet samler en rekke tenketanker og forskere fra ulike land i Europa, som skal diskutere og komme med policy forslag til hvilken konkret verdi European Political Community kan ha når det gjelder europeisk sikkerhet, migrasjonspolitikk og connectivity.

Opptak av livestream kan ses her.

EPC Observatory 2023.jpeg

 

Nordisk og Baltisk sikkerhetskonferanse 2023

Pernille Rieker deltok i panelet "NATO-utvidelse og europeisk sikkerhet" på den nordiske og baltiske sikkerhetskonferansen organisert av Konrad Adenauer Stiftung 28-29. august. Panelet tok for seg EU som sikkerhetspolitisk aktør og forholdet mellom EU og NATO.

Cadenabbia - Canva .jpg

 

EUISS årlig konferanse 2023

Pernille Rieker deltok på the EU Institute for Security Studies (EUISS)  årlige konferanse, avholdt i Brussel 27 juni. Tema for konferansen var veivalg for europeisk sikkerhet og forsvar, hvor Pernille Rieker deltok i panel om EUs samarbeid med partnere i sikkerhet og forsvar.

Seminar: Haag Symposium for romdiplomati

Marianne Riddervold deltok 12. juni 2023 på symposiet, som ble arrangert av The Hague Journal of Diplomacy, Northeastern University og Leiden University. Riddervold snakket om "Den europeiske union: Alternativer til geopolitisk konkurranse". 

Symposium om den Europeiske Union og Norges sikkerhets- og forsvarssamarbeid

Symposium EU Norway.jpg

NUPI, sammen med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, EUs utenrikstjeneste EEAS, og EUs Institutt for Sikkerhetsstudier (EUISS), arrangerte et lukket symposium om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom EU og Norge i Oslo 30. mars 2023. Symposiet la til rette for utvekslinger mellom sentrale aktører og var et oppspill til den bilaterale dialogen om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom Norge og EU senere samme dag.

Seminar: Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

Øyvind Svendsen og Marianne Riddervold ledet 29. mars 2023 et arrangement i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet, som så på EUs økte helsesatsing, deriblant Helsekrisemyndigheten HERA og betydningen for Norge.

Seminar: Rettssikkerheten og demokratiet i Europa trues – hva kan EU og Norge gjøre?

Christophe Hillion modererte 24. mars 2023 et seminar som diskuterte tiltakene EU har iverksatt for å møte utfordringene med demokrati og rettssikkerhet i Europa, med særlig fokus på "økonomisk kondisjonalitet," hvor Norge også spiller en rolle gjennom EØS-midlene.

Schuman sikkerhets- og forsvarsforum 2023

Pernille Rieker deltok 20-21 mars på arrangement i regi av EUs utenrikstjeneste (EEAS), hvor deltagere fra tenketanker rundt om i Europa var invitert til å komme med innspill til Joseph Borell og hans team rundt de spørsmålene som skulle diskuteres i selve forumet i tirsdag 21. mars i Europaparlamentet, hvor forskerne også var med. Program kan finnes her.

IFS-konferansen 2022: Europeisk sikkerhet og Ukraina-krigen: forskning, formidling og forståelse

Pernille Rieker deltok i panelet "Realpolitikkens tilbakekomst? Europa mellom stormaktene" på IFS-konferansen på Litteraturhuset i Oslo 8. September 2022

Slik påvirker Ukraina-krigen europeisk sikkerhetspolitikk

Pernille Rieker gjester FFI podcasten "Ugradert" der hun snakker med Bjørn Olav Knutsen om europeisk sikkerhetspolitikk.

Krigen i Ukraina og hvordan den endrer Europa

Pernille Rieker og Julie Wilhelmsen (NUPI) gjestet en panelsamtale arrangert av Europabevegelsen i Norge.

Krigen i Ukraina: Ny verdenssituasjon treffer også Norge

Ulf Sverdrup gjestet podkasten «Podkast uten portefølje» sammen med Ine Eriksen Søreide (H), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Fremtiden til den liberale orden

Anne Applebaum og Ulf Sverdrup gjester Civita-podkasten "Liberal halvtime".


Artikler

Ønsker ingen ny pandemi uten EU-samarbeid

March 31, 2023

Norge jobber for full tilknytning til EUs styrkede helseberedskapssamarbeid på så like vilkår som EU-landene som mulig.

PODKAST: Europa rustar opp

November 21, 2023

Store ting er i ferd med å skje med forsvaret i Europa – og Tyskland har gjort ei fullstendig heilomvending. Høyr siste episode av Utenrikshospitalet.

KRONIKK: Regjeringen kan ta europeisk lederskap – om man vil

October 10, 2023

Norge har store muligheter til å ta lederskap i det nye forumet European Political Community (EPC), og bør gripe denne sjansen med begge hender, skriver Pernille Rieker.

KRONIKK: Satser på sikre satellitter – Norge stengt ute

March 14, 2023

EU etablerer sikker satellittkommunikasjon for Europa, men Norge står utenfor – EØS-avtalen er ingen døråpner. Norsk industri mister muligheter og norsk sikkerhet svekkes.

KRONIKK: Europeisk samarbeid gir økt nasjonal kontroll

January 3, 2023

Norge bør bli med i det europeiske samarbeidet for kontroll med utenlandske investeringer.

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

May 13, 2022

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?

KRONIKK: Finnes det sanksjoner som kan avskrekke Putin?

March 30, 2022

Etter åtte år har ikke de vestlige sanksjonene så langt hatt noen større avskrekkende effekt på president Vladimir Putin.

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

March 30, 2022

Hva slags diagnose vil forskerne sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?

KRONIKK: Skjønner regjeringen hva som foregår i EU nå?

March 29, 2022

At vår politiske ledelse ikke er bedre informert, er oppsiktsvekkende – ikke minst gitt den siste tidens hendelser.

KRONIKK: Putins krig endrer Europa – og forsterker Norges utenforskap

March 23, 2022

Samarbeidet i EU skyter fart innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, mens Norge står nokså alene utenfor. Å utrede norsk frakobling fra Europa nå er umusikalsk.

Publikasjoner

Publication
revdem.png

The War in Ukraine is All About Democracy vs Dictatorship

2022
I denne polemikken viser Kacper Szulecki og Tore Wig til forskning i internasjonale relasjoner og komparative regimestudier for å vise at krigen i Ukraina ...
Publication
PB1323.PNG

A more strategic European Union in a more contested space

2023
Space is becoming an increasingly important domain for societies and politics alike, also from a geopolitical and hence security and defence perspective. The ...
Publication
PB1223.PNG

Adapting to turbulent waters: EU maritime security and implications for Norway

2023
Maritime security has become a top priority for the EU, as evident in its Strategic Compass for security and defence (2022) where it was identified as ...
Publication : Kronikk
Altinget.PNG

Riddervold: Avtaler med EU – lettere sagt enn gjort

2023
EU utvikler nye mekanismer for beredskap og krisehåndtering på alt fra helse til sikker kommunikasjon, sikring av infrastruktur og tilgang til kritiske ...
Publication
coverimage.webp

The European Union's space diplomacy: Contributing to peaceful co-operation?

2023
Den europeiske union (EU) har blitt en nøkkelspiller i verdensrommet, nest etter USA. Denne artikkelen diskuterer hvilken type diplomatisk aktør EU er ...
Publication
showCoverImage.webp

Failing through: European migration governance across the central Mediterranean

2023
En viktig del av Europas eksterne migrasjonspolitikk i Middelhavet, både under Gaddafi og senere, har vært å eksternalisere kontroll med migrasjonsstrømmene ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-10-27 at 11.01.56.png

Europeanisation of Norwegian security and defence policy. Nordic cooperation as vehicle.

2022
Med Russlands invasjon av Ukraina har europeisk tryggleik blitt sett i høge beredskapen og betydninga av både EU og NATO forsterka. Val av ein meir isolasjonistisk ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2023-01-11 at 13.35.31.png

More than just a petrol station: Norway's contribution to European Union's green strategic autonomy

2023
NUPI-forsker Kacper Szulecki diskuterer hvordan Norge kan bidra til Europas «grønne» strategiske autonomi. Han skisserer mulighetene, utfordringene og ...
Publication : Research Paper
Screenshot 2022-09-27 at 12.26.01.png

Keeping up with the emerging European Defence Union: synchronising third country participation

2022
  • Steven Blockmans
Years of underspending combined with off-the-shelf weapons deliveries to support the Ukrainian armed forces has confronted EU countries with a threefold ...
Publication
Europeisk helsesammarbeid etter covid-19 pandemien.PNG

Europeisk helsesamarbeid etter covid-19 pandemien

2022
  • Frode Veggeland
  • Martin S. Time
Covid-19 pandemien er en av de største krisene i verden etter 1945. I Europa ble nasjonale myndigheter og EU-systemet utfordret med tanke på hvordan krisen ...
Publication : Academic article
Screenshot 2022-05-27 at 09.31.18.png

Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa

2022
Denne artikkelen tar sikte på å undersøke transatlantiske sikkerhetsrelasjoner i Afrika: Hvordan kan de karakteriseres? Har de blitt svekket eller styrket ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-06-02 at 14.08.30.png

The European Maritime Security and Defence Policy Architecture: Implications for Norway

2021
Maritim sikkerhet står høyt på den internasjonale og europeiske sikkerhetsagendaen, og derfor har en rekke nye initiativer og handlinger utviklet seg ...
Publication
Rieker_Giskethumbnail_large.png

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

2021
Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt ...
Publication : Bloggpost
Blog.PNG

Blog Post | The EU as a diplomatic actor in space

2023
Space diplomacy, defined as ‘processed of dialogue that result in outcomes of cooperation or conflict on a given space issue’, has shielded space from ...

Prosjektleder

Temaer
Europa  EU  Sikkerhetspolitikk  Styring  Klima  Forsvar  Diplomati  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon  Norden
Deltakere

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Arrangementer
ons. 11 okt. 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Hvordan krigen i Ukraina endret nordmenns meninger om EU og NATO

Hvilken effekt har krigen i Ukraina hatt på nordmenns tanker om internasjonalt samarbeid?

tir. 26 sep. 2023
Event
Time: 13:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Valg i Polen – hva er igjen av den liberale ordenen?

Høstens valg kan bli avgjørende for demokratiets fremtid i Polen.

tir. 9 mai 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Cyberforsvar og EUs cyberpolitikk

Hva er EUs nylig vedtatte retningslinjer for cyber og hvor relevante er de i dagens geopolitiske kontekst?

ons. 29 mar. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet

Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

I møte med en rekke kriser, og særlig etter erfaringene med koronapandemien, har Europa tatt flere grep for å styrke sin felles motstandsdyktighet. Hva betyr dette for Norge?

fre. 24 mar. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Rettssikkerheten og demokratiet i Europa trues – hva kan EU og Norge gjøre?

Hvordan kan økonomiske virkemidler verne om EUs grunnleggende prinsipper?

ons. 15 feb. 2023
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

EU og NATO: konkurrenter eller samarbeidspartnere?

Hvilke muligheter og utfordringer ligger bak et potensielt tettere samarbeid mellom EU og NATO? Det ser vi nærmere på under dette seminaret med Daniel Fiott.