Norge og EU mot 2030

2022 - 2023 (Pågående)
Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030.

Norge og EU mot 2030 er et treårig prosjekt ledet av Avdeling for Europa og handel (Europapolitisk seksjon) i utenriksdepartementet med NUPI som ekstern partner.

Hensikten med prosjektet er å bidra til kompetanseheving, analyse og debatt om temaer og politikkområder der utviklingen i EU har særlig betydning for norske interesser. Prosjektet vil arbeide med utviklingen innenfor fire hovedtemaer: 1) EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid; 2) EUs grønne giv; 3) EUs arbeid på helseberedskap; og 4) Demokrati og rettsstat i EU.

Prosjektet vil også bidra med jevnlige seminarer innenfor NUPIs Europaseminar-serie.

Relevante opptredener:

Slik påvirker Ukraina-krigen europeisk sikkerhetspolitikk

Pernille Rieker gjester FFI podcasten "Ugradert" der hun snakker med Bjørn Olav Knutsen om europeisk sikkerhetspolitikk.

Krigen i Ukraina og hvordan den endrer Europa

Pernille Rieker og Julie Wilhelmsen (NUPI) gjestet en panelsamtale arrangert av Europabevegelsen i Norge.

Krigen i Ukraina: Ny verdenssituasjon treffer også Norge

Ulf Sverdrup gjestet podkasten «Podkast uten portefølje» sammen med Ine Eriksen Søreide (H), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Fremtiden til den liberale orden

Anne Applebaum og Ulf Sverdrup gjester Civita-podkasten "Liberal halvtime".

 


Artikler

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

May 13, 2022

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?

KRONIKK: Finnes det sanksjoner som kan avskrekke Putin?

March 30, 2022

Etter åtte år har ikke de vestlige sanksjonene så langt hatt noen større avskrekkende effekt på president Vladimir Putin.

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

March 30, 2022

Hva slags diagnose vil forskerne sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?

KRONIKK: Skjønner regjeringen hva som foregår i EU nå?

March 29, 2022

At vår politiske ledelse ikke er bedre informert, er oppsiktsvekkende – ikke minst gitt den siste tidens hendelser.

KRONIKK: Putins krig endrer Europa – og forsterker Norges utenforskap

March 23, 2022

Samarbeidet i EU skyter fart innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, mens Norge står nokså alene utenfor. Å utrede norsk frakobling fra Europa nå er umusikalsk.

Publikasjoner

Publication
Europeisk helsesammarbeid etter covid-19 pandemien.PNG

Europeisk helsesamarbeid etter covid-19 pandemien

2022
  • Frode Veggeland
  • Martin S. Time
Covid-19 pandemien er en av de største krisene i verden etter 1945. I Europa ble nasjonale myndigheter og EU-systemet utfordret med tanke på hvordan krisen ...